ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

มท.2นำจิตอาสาทำความสะอาด-เฉลิมพระเกียรติ

47 0

เชียงใหม่ - "นิพนธ์ บุญญามณี" นำมวลชนจิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาดเส้นทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมรณรงค์ขับเคลื่อนเครือข่ายในพื้นที่ลดฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด "กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ อปท. ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของไฟป่าและฝุ่นละออง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า หลังปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหลายพื้นที่รุนแรงและเกิดขึ้นทั่วประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นควันจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น เน้นย้ำให้ดำเนินการตามให้ปฎิบัติตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง


โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ตามกฎหมายและแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละอองของกรมควบคุมมลพิษ

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้กลไกคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำหนดมาตราการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์รวมถึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการกฎหมายอย่างจริงจังตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ทั้งนี้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมรณรงค์ Kick off การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางในการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในการร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เหมือนกับการป้องกันไวรัสโควิด-19 และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์มากที่สุด

ในการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควันโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับตากลุ่มเสี่ยง ที่มีพฤติกรรมการเผาป่า หรือหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดต่อไป

จากนั้น นายนิพนธ์ พร้อมคณะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เส้นทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการสร้างความรักความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมให้มีจิตสำนึกสาธารณะ โดยจะร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ให้มีความสะอาดและสวยงาม

เรื่องโดย ศูนย์ข่าวภาคเหนือ | ภาพโดย ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend