"อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ" โพสต์ครั้งแรก หลังคณะกรรมการบริษัท เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มีมติแต่งตั้งให้เป็น "ผู้อำนวยการใหญ่ เนชั่น ทีวี" รับ เป็น "ภารกิจสำคัญ" ในการทำงานชิ้นสุดท้าย

12 พฤศจิกายน 2563 หลัง "เนชั่น ทีวี" มีการจัดทัพปรับโครงสร้างการบริหาร และกรรมการ พร้อมดึง "บิ๊กตุ๊ด" พล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ อดีตรอง ผบ.ทบ.นั่งกรรมการ และได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เป็นผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

"อดิศักดิ์" โพสต์หลังขึ้นแท่น "ผู้อำนวยการใหญ่ เนชั่น ทีวี" พร้อม "ภารกิจสำคัญ"ล่าสุด ทางด้าน นายอดิศักดิ์ ก็ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวหลังได้รับการแต่งตั้ง ระบุว่า
"ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริษัท เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่ได้มีมติแต่งตั้งผมให้เป็น 'ผู้อำนวยการใหญ่' ที่ได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้ว


โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังนี้
1.กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
2.นำเสนอกลยุทธ์และBusiness Plan ต่อบอร์ด
3.ดำเนินงานและปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
4.ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางธุรกิจ

5.แสวงโอกาสทางธุรกิจและศึกษาการลงทุนใหม่ๆ
6.ส่งเสริมการพัฒนาความรู้? ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร)
ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯในการพัฒนาช่อง NationTV22 ให้เป็นสถาบันสื่อมืออาชีพโดยเร็ว นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในชีวิตการทำงาน
กล่าวได้ว่าภารกิจนี้น่าจะเป็น 'ภารกิจสำคัญ' ในการทำงานชิ้นสุดท้ายที่ผมตั้งปณิธานว่าจะอุทิศแรงใจ, แรงกาย, ความรู้และประสบการณ์ จากการดำรงอยู่ในวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างซื่อสัตย์ สุจริตมายาวนานกว่า 38 ปี(ทำงานในเครือเนชั่น 32 ปี) ทำอย่างสุดความสามารถให้บรรลุเป้าหมาย NationTV22 คือสถาบันสื่อมืออาชีพ ที่สังคมให้ความไว้วางใจได้ โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆถึงความซื่อตรงและเคร่งครัดต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

ธำรงไว้ในความเป็นสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคงตลอดไป ผมจะเริ่มเข้าไปทำงานแบบเต็มเวลาในตำแหน่ง'ผู้อำนวยการใหญ่' บริษัท เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
#NationTV
#เส้นทางสู่สถาบันสื่อมืออาชีพ

"อดิศักดิ์" โพสต์หลังขึ้นแท่น "ผู้อำนวยการใหญ่ เนชั่น ทีวี" พร้อม "ภารกิจสำคัญ"

"อดิศักดิ์" โพสต์หลังขึ้นแท่น "ผู้อำนวยการใหญ่ เนชั่น ทีวี" พร้อม "ภารกิจสำคัญ"

"อดิศักดิ์" โพสต์หลังขึ้นแท่น "ผู้อำนวยการใหญ่ เนชั่น ทีวี" พร้อม "ภารกิจสำคัญ"

"อดิศักดิ์" โพสต์หลังขึ้นแท่น "ผู้อำนวยการใหญ่ เนชั่น ทีวี" พร้อม "ภารกิจสำคัญ"

"อดิศักดิ์" โพสต์หลังขึ้นแท่น "ผู้อำนวยการใหญ่ เนชั่น ทีวี" พร้อม "ภารกิจสำคัญ"