ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"บิ๊กป้อม"สั่งเดินหน้าแก้"ท่วม-แล้ง"ในลุ่มน้ำภาคกลาง

82 0
บิ๊กป้อมสั่งเดินหน้าแก้ท่วม-แล้งในลุ่มน้ำภาคกลาง

ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เผย "ลุงป้อม" สั่ง ติดตามเร่งรัดโครงการจัดการนำ้ช่วยประชาชนจากปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในเขตลุ่มน้ำภาคกลาง

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 (สทนช.ภาค 2) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง (เจ้าพระยา ท่าจีน ประจวบคีรีขันธ์ ป่าสัก เพชรบุรี แม่กลอง สะแกกรัง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯพลเอก สุชาติ กล่าวว่า เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลาง และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง ตามรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เร่งรัดมา โดยที่ผ่านมาการดำเนินงานโครงการฯ มักติดขัดปัญหาด้านงบประมาณ ทำให้การขับเคลื่อนโครงการไม่เป็นไปตามแผน จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจในขั้นตอน และระเบียบการเสนอขอตั้งงบประมาณที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นพี่เลี้ยง และให้ทางจังหวัดตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้งซ้ำซาก และต้องดำเนินแผนงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และโปร่งใส


สำหรับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม กนช. เพื่อให้สามารถเร่งรัด ตรวจสอบ และขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบัน มี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคใต้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend