"อนุชา"สวนฝ่ายค้านอย่าเล่นแต่การเมืองยันนายกฯจริงใจเปิดวิสามัญ

"อนุชา นาคาศัย" ยันนายกรัฐมนตรีขอเปิดสมัยวิสามัญถกสมาชิกรัฐสภา เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตประเทศ สะท้อนถึงความจริงใจ วอนทุกฝ่ายเลือกใช้สภาฯ ยุติปัญหาชาติ ไม่ใช่เล่นการเมืองไปวันๆ

23 ตุลาคม 2563 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และส.ส.ชัยนาท ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลง ระบุว่าญัตติอภิปรายทั่วไปของนายกรัฐมนตรี ไม่จริงใจหาทางออกประเทศตอกลิ่มความขัดแย้งป้ายสีผู้ชุมนุมหวังฟอกขาวตัวเอง ให้ร้ายประชาชนไม่มีความจริงใจและไม่นำไปสู่ทางออกของปัญหานั้น ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ ขอย้ำต่อประชาชนให้เข้าใจว่า การขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญ โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นและมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหา ของประเทศในหลายเรื่องที่เป็นอยู่

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ทั้งภัยพิบัติที่ต้องร่วมกันแก้ ทั้งปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อีกทั้ง ยังเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 ต่อประธานรัฐสภา ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ในอันที่จะขอความคิดเห็นของรัฐสภา เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันหาทางออกในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่ารัฐสภานั้น ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชาชนที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่างอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการแก้ปัญหาของประเทศทุกมิติ ในทุกบริบทของการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ สิ่งที่นายกฯได้แสดงออกในการเขียนญัตติด้วยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ณ ปัจจุบัน ทั้งเรื่องภัยพิบัติของโรคระบาด ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัย ทั้งเรื่องปัญหาของการเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในญัตติดังกล่าว ได้สะท้อนถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ครบถ้วนทุกประเด็น เเม้กระทั่งข้อเรียกร้องของผู้เดินขบวน ไม่มีการเสริมแต่งใดๆ ทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายผู้หนึ่งผู้ใด

"ทั้งหมดคือปัญหาของประเทศ ณ เวลานี้ที่พวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาควรตระหนัก ที่จะร่วมกันมีเจตนาอันบริสุทธิ์ ในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ไม่ใช่เล่นการเมืองไปวันๆ โดยไม่นึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงในอนาคตของประเทศและของลูกหลานไทยเรา ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผมและพรรคพลังประชารัฐขอเลือกจบที่สภาฯ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" นายอนุชา ระบุ