ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปิดคำพูด "ชุมพล" ปมแหกมติ คว่ำ 6 ญัตติแก้รธน.

6.83K 69
เปิดคำพูด ชุมพล ปมแหกมติ คว่ำ 6 ญัตติแก้รธน.

เปิดคำพูดชัดๆของ "ชุมพล จุลใส" ที่แหกมติวิปรัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้ปัญหาวันนี้เกิดจากคน นักการเมือง และพรรคการเมือง ซัดพวกเรียกร้องให้ยกเลิกเป็นฝ่ายแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ พร้อมชูรัฐธรรมนูญปี 60 ช่วยแก้ปัญหาเผด็จการรัฐสภา

สำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 6 ฉบับ สมาชิกรัฐสภาได้สลับขึ้นอภิปรายแสดงความคิดเห็น ทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุนเนื้อหา โดยนายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นอภิปราย ระบุว่า...

".... ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับญัตติที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกร่างที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ซึ่งแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก ที่มีความประสงค์ชัดเจนว่าจะยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ คือเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ

กลุ่มที่ 2 เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เช่นญัตติเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มแรกที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน แล้วร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ

ส่วนตัวมีความเห็นชอบเหมือนกับประชาชนทั้ง 16.8 ล้านคน ที่ลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอยู่แล้วเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้กำหนดไว้ว่า นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลบริหารประเทศจะต้องเป็นบุคคลพิเศษ มีคุณลักษณะเหมาะสมที่พรรคการเมืองได้กลั่นกรองแล้ว เสนอชื่อให้ประชาชนพิจารณาก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ทำให้ประชาชนได้รู้จักประวัติผลงานต่างๆ ก่อนการเลือกตั้งเป็นอย่างดี


จะเห็นได้ว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความตั้งใจที่จะให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ คนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนั้น ตัดสินใจอยู่ 2 แนวทาง คือ เอาประยุทธ์ กับไม่เอาประยุทธ์

ถ้ารัฐธรรมนูญไม่บัญญัติบังคับไว้ แม้เลือกตั้งผ่านไปประชาชนก็ไม่รู้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเลือกใคร ต้องลุ้นกันจนถึงวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี

ส่วนตัวนั้น มีประสบการณ์อยู่ในบรรยากาศของการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายครั้ง แต่ในการเลือกตั้งครั้งที่ 3 ครั้งที่เกิดปัญหาฝ่ายแพ้ไม่ยอมแพ้ อ้างว่า การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ไม่ชอบธรรม ทั้งๆ ที่ สภาชุดเดิม สส.ชุดเดิมในสภาเดิม เป็นผู้ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนกันทั้ง 3 ครั้ง หลังจากนั้น ได้เกิดเหตุจลาจลในบ้านเมือง ปิดล้อมอาคารรัฐสภา ปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล ล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน นำกำลังติดอาวุธออกมาเข่นฆ่าประชาชนตายกันเป็นร้อย เผาบ้านเผาเมือง ทำให้ประเทศเสียหายอย่างรุนแรง

และประสบการณ์ครั้งล่าสุดของตน ได้ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภานี้ ลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เวลานั้น ถ้าจำกันได้ เป็นการแข่งขันกันระหว่าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ปรากฏว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 251 คน เลือกนายธนาธร 224 คน

ผลจากการลงคะแนน พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดกระบวนการนอกสภาออกมาเคลื่อนไหวโจมตีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯเผด็จการ ก็เหมือนเป็นเรื่องของ 'ฝ่ายแพ้แล้วไม่ยอมแพ้'

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ร่างขึ้นโดยกำหนดกฎเกณฑ์ในการปกครองบ้านเมืองเพื่อแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองแบบในอดีตอีก เพราะได้พบเห็นจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีบทบัญญัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ประชาชน 16.8 ล้านคน พร้อมใจกันลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ใช้มา 3 ปีแล้ว ประชาชนเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต แก้ปัญหาเผด็จการรัฐสภา

ส่วนตัวมองไม่เห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอะไรที่บกพร่องเสียหายจนต้องฉีกทิ้ง ยกเลิก แล้วร่างขึ้นมาใหม่ หากมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ใดๆในทางการเมืองหรือการปกครองในขณะนี้ ก็เป็นเรื่องของคน เป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่องของพรรคการเมืองทั้งสิ้น ไม่ใช่ความบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ส่วนตัวเห็นว่า มาตรา 272 จะมีหรือแก้ไข หรือยกเลิก ไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระสำคัญสำหรับตนในขณะนี้"

นายชุมพลยังกล่าวอภิปรายปิดท้ายด้วยว่า ได้ทำหน้าที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทย ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติมอบหมายของใคร ไม่ได้ถูกใครครอบงำ ไม่อยู่ภายใต้กระแสกดดันของม็อบการเมืองกลุ่มไหน และตัวเองนั้น ไม่รับทุกร่างที่เสนอเข้าที่ประชุมสภา..."

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend