ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

"เจ้าของโรงสีข้าว" ประกาศเตือนพนักงาน หากจาบจ้วงสถาบัน มีโทษขั้นสูงสุด!

26.20K 364
เจ้าของโรงสีข้าว ประกาศเตือนพนักงาน หากจาบจ้วงสถาบัน มีโทษขั้นสูงสุด!

"เจ้าของโรงสีข้าว" แห่งหนึ่ง ออกจดหมายเวียน แจ้งนโยบายบริษัทยึดมั่นเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบัน แจ้งเตือนถึงพนักงานห้ามใช้สัญลักษณ์หรือสถานที่ของบริษัท รวมถึงใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ในการจาบจ้วงสถาบัน หากกระทำการฝ่าฝืนถือมีความผิดขั้นสูงสุดของบริษัท

โดย "เจ้าของโรงสีข้าว" ได้โพสต์ประกาศนโยบายของบริษัทที่ยึดมั่นเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบัน และเตือนถึงพนักงานภายในบริษัทหากใช้สัญลักษณ์หรือสถานที่ของบริษัท รวมถึงใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ในการจาบจ้วงสถาบัน จะมีโทษขั้นสูงสุด ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้ระบุข้อความไว้ดังนี้....

"ตามที่เกิดสถานกาณ์ทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย โดยมีการพยายามใช้สถานการณ์ต่างๆเพื่อกล่าวอ้างโจมตี และมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ทราบแล้วนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องตรงกัน ผู้บริหารขอแจ้งเจตนารมณ์และนโยบาย ว่า

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่อนุญาตให้พนักงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายหรือสถานที่ของบริษัทฯ แสดงออกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ตลอดจนการแสดงทางคำพูด และการเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูล รูปภาพที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ต่างๆรวมทั้งการแต่งกาย การแสดงออกทางสัญลักษณ์ อันเป็นการบ่งชี้ ถึงการสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในสิ่งที่ประชาชนกลุ่มหนึ่ง ได้แสดงออกหรือเรียกร้องให้บุคคลอื่นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอยู่ ณ ขณะนี้

หากพนักงานทานใด แสดงออกถึงการจาบจ้วง ลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์ บริษัทฯ จะถือเป็น การกระทำที่ผิดกฎระเบียบริษัทฯในชั้นสูงสุด บริษัทฯ จะดำเนินการพิจรณาโทษในชั้นสูงสุด ต่อไป

อนึ่ง หากท่านมีความประสค์ที่ต้องการแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ในบริบทข้างต้น ที่จาบจ้วง ให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ใช้สิทธิ์ในการลาออกเพื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท และบริษัทในเครือฯ ก่อนที่จะดำเนินการด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปอย่างเคร่งครัด"


ล่าสุด"คุณธงเจ้าของโรงสีข้าว" ดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ "ข่าวข้นคนเนชั่น" ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ถึงประกาศดังกล่าวว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเหตุผลทางการเมือง เพียงแค่อยากให้พนักงานในบริษัทเข้าใจถึงเจตนารมและนโยบายของบริษัทเกี่ยวเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับทราบและมองไปในทางเดียวกัน

"คุณธง" ได้เผยอีกว่าหลังจากออกประกาศไป ก็มีฟีดแบค ว่าในทางลบไม่มีเลย มีมาในทางบวกมากกว่า โดยจะมีอยู่ 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มเล็กๆจะยังไม่เข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทรงทำอะไร แต่ในส่วนของคนกลุ่มที่มีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว พวกเค้าดีใจที่เราเป็นผูันำในเรื่องนี้ แต่ส่วนของกลุ่มเล็กๆ เค้าไม่ได้โกรธเกลียดเลยต้องไปทำความเข้าใจ บริษัทของผมหรือหน่อยเล็กต่างๆ ก็ต้องเป็นตัวอย่างในการที่ทำให้กลุ่มคนดังกล่าวมีความเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัว หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่านทรงทำให้กับประชาชนคนไทยและประเทศ โดยยกพระราชกรณียกิจมาเผยแพร่ให้ได้รู้กัน

ในระหว่างการสัมภาษณ์ "คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล" ได้ถามความคิดเห็นกับ"คุณธง" ว่าถ้าหากมีพนักงานในบริษัทไปชุมนุมและชู 3 นิ้วในพื้นชุมนุมถือว่าทำผิดกฎของบริษัทหรือไม่

โดย"คุณธง" ได้บอกว่าในประกาศจะเกี่ยวกับการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ในส่วนของสิทธิการแสดงออกทางการเมือง ผมเคารพในจุดนี้ แต่ก็คงต้องเชิญมาคุย ว่าอย่าให้ไปละเมิด สิทธิคนอื่นและควรจะอยู่ในกรอบกฎหมาย ซึ่งในเรื่องนี้ทุกคนมรสิทธิแสดงแค่ไม่ควรเกินเลย หรือ ไปจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

"คุณธง" กล่าวปิดท้ายด้วยว่า อยากให้คนที่เกี่ยวข้องหันหน้ามาคุยกันและแก้ปัญหา เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยและโลกมันแย่พออยู่แล้ว อย่ามั่วแต่ทะเลาะกันเลย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์