svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

นักวิชาการหวั่น 'คนละครึ่ง' ไม่ถึงมือรากหญ้า

09 กันยายน 2563
362

หลังนายกรัฐมนตรี ประกาศ รอคลังทำรายละเอียดมาตรการ 'คนละครึ่ง' ก่อนเคาะหลักเกณฑ์อย่าเป็นทางการ ในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% สูงสุดคนละ 3,000 บาท เป้าหมาย15ล้านคน ฟากนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ มองอย่างไร คนละครึ่ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ หาคำตอบกับรศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์