ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ส่อเลื่อนเลือกกก.บริหารพลังประชารัฐ

563 43
ส่อเลื่อนเลือกกก.บริหารพลังประชารัฐ

"รักษาการหัวหน้าพลังประชารัฐ"ร่อนหนังสือเชิญอดีตกรรมการบริหารพรรคร่วมประชุม 19 มิ.ย.นี้ เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ คาดเป็นช่วงกลางเดือน ก.ค.นี้

(17 มิถุนายน 2563 ) มีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า นายอุตตม สาวนายน รักษาการหัวหน้าพรรค ได้ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ โดยเป็นหนังสือเชิญที่ส่งถึงกรรมการทั้ง 34 คน ในวันที่ 19 มิ.ย. ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้จึงเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ เพราะถือว่าทุกคนเป็นชุดรักษาการ

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์วิธีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลังจากกรรมการ 18 คน ซึ่งถือว่าเกินกึ่งหนึ่งได้ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ ทำให้กรรมการบริหารทั้งคณะต้องพ้นสภาพ

สำหรับในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดประชุมใหญ่ ตามกฎหมายพรรคการเมือง และข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ ระบุไว้ว่า องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งหมายถึงชุดรักษาการ ตัวแทนสาขาพรรค ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยพรรคพลังประชารัฐมีอยู่ 4 สาขา ก็ต้องมาร่วม 2 สาขาขึ้นไป ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งพรรคพลังประชารัฐมีครบทั้ง 77 จังหวัด และสมาชิกพรรค ซึ่งตามข้อบังคับพรรคไม่ได้กำหนดจำนวนเอาไว้ เพียงแต่ระบุว่าองค์ประชุมทั้ง 4 กลุ่มนี้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน


อย่างไรก็ตาม การที่ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้กำหนดเพดานของจำนวนสมาชิกพรรคที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการขนคนมาลงคะแนน กรณีที่ยังมีความขัดแย้งในหมู่กรรมการบริหารพรรคชุดเก่ากับชุดใหม่ ที่เสนอตัวเข้ามา นอกจากนี้ หากมีสมาชิกพรรคมาประชุมกันมากๆ ยังอาจขัดต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลด้วย

รายข่าวแจ้งว่า ฉะนั้นการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการวันที่ 19 มิ.ย. คาดว่าจะมีการหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อไม่ให้ละเมิดมาตรการป้องกันโควิด โดยน่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อไปทำงานต่อในเรื่องนี้ ทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ และกำหนดวันเวลา ตลอดจนสถานที่จัดประชุมใหญ่

สำหรับในส่วนของวันเวลาจัดประชุมใหญ่นั้น จากเดิมวางไว้วันที่ 3 หรือ 4 ก.ค. แต่ปรากฏว่าล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วาระที่ 1 เอาไว้ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. ทำให้การนัดประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐในช่วงนั้นจึงไม่เหมาะสม อาจต้องเลื่อนออกไป เป็นวันที่ 12 หรือ 13 ก.ค. และน่าจะไม่เกินช่วงเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นจะเลยกรอบเวลา 45 วัน ที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง หลังจากกรรมการบริหารพรรคพ้นสภาพทั้งคณะ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend