ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯอยุธยาสั่งปรับ2หมื่น ต้องใส่แมสก์ออกนอกบ้าน

540 59
ผู้ว่าฯอยุธยาสั่งปรับ2หมื่น ต้องใส่แมสก์ออกนอกบ้าน

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ออกคำสั่ง ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะใครฝ่าฝืนเจอปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ออกคำสั่งที่ 1496/2563ลงวันที่ 5 พ.ค.2563ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือขณะอยู่นอกเคหะสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่นหรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง


ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548เนื่องจากเป็นกรณีที่จำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแกสาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา30วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์