กลุ่มสามารถ ฟื้นวิกฤติพลิกทำกำไรแล้ว ปี 63 ชู Unlimited Solutions ตั้งเป้ารายได้รวม 2 หมื่นล้าน

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น บอกว่า ที่ผ่านมาประสบปัญหาเยอะแยะในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ผลจากดิจิทัลต่างๆ ปิดธุรกิจมือถือไป 2-3 ปีก่อน กว่าจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หาอะไรมาทดแทนก็ไม่ง่าย

หลังปรับทิศทางธุรกิจของไอโมบายสู่ยุคดิจิทัล แต่ในระยะหลังมานี้เริ่มเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นด้วยการทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ๆ และปัจจัยหนุนจากการผลักดันนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลที่จะสร้างโอกาสให้กับกลุ่มสามารถเข้าร่วมประมูลงานซึ่งมีมูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท และยังจะส่งเสริมให้ธุรกิจด้าน Digital Technology ของกลุ่มสามารถมีโอกาสในการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น และด้วยความคึกคักในการมาของ 5G ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก IoT ได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้ในปีนี้จะมีการคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะยังไม่ดีนัก

กลุ่มสามารถ ฟื้นวิกฤติพลิกทำกำไรแล้ว ปี 63 ชู Unlimited Solutions ตั้งเป้ารายได้รวม 2 หมื่นล้าน


จึงวางรากฐานธุรกิจ เช่น การขยายไปทำ Banking Solution ทำระบบ core banking ให้กับเอสเอ็มอีแบงก์, ธ.ก.ส. รวมถึงการทำระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจหลักให้กับ กฟภ. และโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน (Underground Cable) มั่นใจว่าจะทำให้เป็นปีแห่งการเติบโตของกลุ่มบริษัทได้ นอกจากนี้ยังมีด้านสาธารณสุข การขนส่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มสามารถ จึงมั่นใจว่าปี 2563 นี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 40% โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากภาครัฐประมาณ 80% จากปี 2562 โดยจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำและมีโอกาสเติบโตยั่งยืนมีรายได้ 20,000 ล้านบาท

ขณะที่กลุ่มสามารถวางกลยุทธ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ โซลูชั่น และซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่Core Banking จากลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเอสเอ็มอี รวมมูลค่ากว่า 3,000-4,000 ล้านบาท

กลุ่มสามารถ ฟื้นวิกฤติพลิกทำกำไรแล้ว ปี 63 ชู Unlimited Solutions ตั้งเป้ารายได้รวม 2 หมื่นล้าน


สำหรับปี 2020 นี้ แม้จะมีการคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจอาจจะยังไม่สดใส แต่ "กลุ่มสามารถ" มั่นใจที่จะให้เป็นปีแห่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยชูกลยุทธ์นำเสนอ โซลูชั่น และเทคโนโลยีที่หลากหลาย หรือ Unlimited Solutions จากปัจจัยที่มาจาก นโยบายภาครัฐที่จะก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยระบบการเงินรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ ของกลุ่มสามารถเพื่อให้ตอบรับกับความท้าทายอย่างมั่นใจ
ปีนี้ กลุ่มสามารถจะนำบริษัทใน เครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง ไตรมาส 2 คือ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ที่ ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยเน้นลงทุน ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยว เนื่องกับการจราจรทางอากาศ โดย SAV ถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด "CATS" เพียง บริษัทเดียว โดยธุรกิจของ CATS เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำและ มีการเติบโตขึ้นทุกปี จากการเติบโตท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา และเศรษฐกิจของเพื่อนบ้าน ที่ส่งผลต่อจำนวนเที่ยวบินที่ขึ้นลงใน สนามบินและเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้ากัมพูชาที่เพิ่มขึ้น

บริษัทคาดว่าจะเข้าประมูลงานมูลค่าราว 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานภาครัฐ โดยที่ปัจจุบันสัดส่วนงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เป็นรายได้ของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ 75% และส่วนที่เหลืออีก 15% จะเป็นงานของภาคเอกชน ซึ่งการเข้าประมูลงานใหม่ในปีนี้บริษัทคาดหวังจะได้งานเข้ามาราว 60-70% ของมูลค่างานที่เข้าประมูล

กลุ่มสามารถ ฟื้นวิกฤติพลิกทำกำไรแล้ว ปี 63 ชู Unlimited Solutions ตั้งเป้ารายได้รวม 2 หมื่นล้าน

กลุ่มสามารถ ฟื้นวิกฤติพลิกทำกำไรแล้ว ปี 63 ชู Unlimited Solutions ตั้งเป้ารายได้รวม 2 หมื่นล้าน