ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รวมสถานที่จัดงาน วันเด็กปี 2563

686 12
รวมสถานที่จัดงาน วันเด็กปี 2563

หลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไป วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปี ยังมีอีกวันหนึ่งที่สำคัญ นั่นก็คือ วันเด็ก นั่นเอง ซึ่งบรรดาหน่วยงานและห้างร้านต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุกกัน แต่จะมีที่ใดบ้างนั้นไปดูกันเลย

หน่วยงานรัฐ

ทำเนียบรัฐบาล

เตรียมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "เด็กไทย มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี และตึกภักดีบดินทร์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ควบคู่การเล่นเกมส์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสัตว์ ไดโนเสาร์ การสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะ ขวด กระป๋อง มาแลกสิ่งของ การระบายสีถุงผ้าลดโลกร้อน จัด "ห้องแล็บ" เพื่อให้เด็กได้ทำการทดลองและทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมให้รู้จักการออม การประกวดคัดลายมืออาลักษณ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การถ่ายภาพร่วมกับรถจักยานยนต์นำขบวน การจัดแสดงรถโบราณของเจษฎาเทคนิคมิวเชียม นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์ข่าวทำเนียบรัฐบาล ตึกนารีสโมสร จำลองเป็นสถานีโทรทัศน์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและทดลองอ่านข่าวด้วย

กระทรวงศึกษาธิการ
จัดบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.00 17.00 น. ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids "สุดยอดเด็กไทย" แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน
โซนที่ 1: Citizen Kids: พลเมืองเด็ก (บริเวณสนามหญ้าและในกระทรวงศึกษาธิการ) ประกอบด้วย กิจกรรมเวทีกลาง, กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี, บูธเกมเด็กไทยรู้หน้าที่, สวนมหาสนุก และการแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ

โซนที่ 2: Digital Kids: เด็กยุคดิจิทัล (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย กิจกรรมสนุกกับ MOE Coding, เพลิดเพลินในโลกดิจิทัล กับขบวนรถดูดาว กศน. เป็นต้น

โซนที่ 3: Environmental Kids: เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม (บริเวณถนนลูกหลวง) เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกของเราให้น่าอยู่ ประกอบด้วย กิจกรรม "เก็บ แยก แลกยิ้ม", ปณิธานเด็กไทยรักษ์โลก เป็นต้น


ทั้งนี้ จัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมกว่า 100 บูธ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัดบริเวณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.00 14.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง) มุ่งเน้นความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด "เด็กไทย...รักษ์โลก" (Kids Save to the world) รวมทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็น Digital HQ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ ๖๐ มาบูรณาการ โดยเน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 "ศาสตร์แห่งองค์พระราชา" พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 "การเรียนรู้สู่นวัตกรรม" พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 "มหัศจรรย์พลังสามัคคี" และพื้นที่การเรียนรู้ที่ 4 "หนูน้อยนักพัฒนา"

ภายในงาน มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร และการแสดงของเหล่าทัพ มีการจัดบริการสวนสนุกบ้านลม ม้าหมุน และรถไฟราง เป็นต้น

กองทัพบก
กิจกรรมที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ตั้งแต่ 08.00 - 16.00น. ชมนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน และการแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ได้แก่ อาวุธประจำกาย ปืนใหญ่ เรือพลังงานลม ยานยนต์ล้อสายพาน รถถัง และอากาศยาน
เล่นเกมส์ เพื่อรับของรางวัล จากซุ้มบริษัทเอกชนต่างๆ มากมาย รับอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ตลอดทั้งวัน ชมการแสดงดนตรีของ รร.สารสาสน์วิเทศน์ฯ และวงชีส เบอร์เกอร์ ฮิลล์

กองทัพอากาศ
สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง, สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน, โรงเรียนการบิน และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ ชมการแสดงบนเวที ร่วมสนุกเกมชิงรางวัล การแสดงการบิน และตั้งแสดงอาวุธยุทโทปกรณ์ต่างๆ จัดการแสดงภาคอากาศของอากาศยานประเภทต่างๆ รวมทั้ง F-16 และ Gripen ตั้งแต่เวลา 08.15 14.50น. ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6

การกีฬาฯ กกท.
จัดบริเวณลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมบนเวที (การแสดงบนเวที, ตอบคำถามชิงรางวัล, และการแสดงโชว์ต่างๆ) 2.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา (จัดการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน, บาสเกตบอล, เทควันโด, เทนนิส,ว่ายน้ำ และกรีฑาอนุบาล) 3.กิจกรรมเสริมทักษะ (การประกวดวาดภาพระบายสี, การโชว์เครื่องบินเล็ก, เกมมหาสนุก, เกมทักษะกีฬา, และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) 4.กิจกรรมสวนสนุก (ชิงช้าสวรรค์, ม้าหมุน, บ้านลม, เกมปาโป่ง, ยิงปืนจุกน้ำปลา, เกมโยนห่วง ,ถ่ายภาพวันเด็กโฟโต้บูท ฯลฯ)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เปิดโลกภาพยนตร์กับการเยี่ยมชมเมืองมายา พร้อมเกมชิงรางวัลมากมาย พบกับโชว์พิเศษกับการเปิดตัว คามิชิไบ (Kamishibai) เล่านิทานประกอบภาพเรื่องราวของการกำเนิดภาพยนตร์ นอกจากนี้จะได้เพลิดเพลินกับ 2ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Good Dinosaur ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรัก ในเวลา 13.00 น. และ THE BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ ในเวลา 15.00 น. ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

TKpark อุทยานการเรียนรู้
ชวนผู้ปกครองพาเด็กๆ มา Chill & Childrens Day จับม่อนกัน พบกับ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 และโปรโมชั่นพิเศษมากมายจาก Monkole Toy Studio เช่น ร่วมเล่น Board Game "Dice Monster แผนทอยเต๋าพิชิตมอนสเตอร์" ฟรี! แล้วมาพบกับความสนุกกับบรรดาเหล่านักจับม่อนและเหล่ามอนสเตอร์มากมายที่รอให้เหล่านักจับม่อนทุกคนได้ประลองฝีมือ ซึ่งสามารถจับม่อนกันได้ยาวๆ ตั้งแต่ 10 โมงจนถึง 5 โมงเย็น @TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จึงได้สนองพระราชปรารภโดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) บนพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2544 เป็นต้นมา

พิพิธภัณฑ์เด็ก ได้รับการปรับปรุงให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยขึ้น ภายใต้แนวคิด "Learning for Young Creative Mind" ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ทีหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กิจกรรมมากมายในแต่ละอาคาร ได้แก่

อาคารทอตะวัน ภายในมี ครัวไทยจิ๋ว, ลานสร้างสรรค์, วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์, นักสืบไดโนเสาร์, สโมสรนักประดิษฐ์, มุมมองพิศวง, อัศจรรย์ตัวฉันเอง, โลกทั้งผองพี่น้องกัน, ละครโรงเล็ก, สร้างเมืองของเรา, สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์, ห้องศิลปะ
อาคาร สายรุ้ง มี สวนหลังบ้าน, ห้องสมุดสร้างสรรค์, เมืองสายรุ้ง

นิทรรศการภายนอก ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย ช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆ เช่น สวนน้ำ, สนามเด็กเล่น, ผจญภัยในป่า เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย บริเวณสถานเสาวภา ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ปีนี้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน หรือ climate change สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้จัดงานในธีม Green Childrens Day ลด ละ แยก ขยะ เพื่อปลูกฝังการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ที่ให้ความสนุกสนาน พร้อมรับของรางวัลมากมาย อีกทั้ง ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่บนเวที ไม่ว่าจะเป็น จักรยาน ทุนการศึกษา ของเล่น ของขวัญ ฯลฯ

ไอคอนสยาม

งาน "THE ICONIC CHILDRENS PLAYGROUND AT ICONSIAM" ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ "FAMILY FUN FAIR" ภายในงานนอกจากจะได้พบกับขบวนพาเหรดมาสคอตคาแร็กเตอร์การ์ตูนดังที่ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกาของค่าย Hasbro อย่าง Transformers, My Little Pony, Play-Doh และ Mr. Monopoly ซึ่งมารวมตัวแบบสุดเอ็กคลูซีฟเป็นครั้งแรกในงานนี้แล้ว

เด็กๆ จะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ปีนผาจำลอง Transformers Climbing, ตะลุยบ้านบอลสุดน่ารักกับ My Little Pony Party, ฝึกทักษะการยิงปืนที่ฐาน Mini Nerf, ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการไปกับ Lets Create with Play-Doh และสนุกไปกับเกมส์ลับสมอง Jenga และ Twister พร้อมรับของที่ระลึกภายในงานเมื่อร่วมสนุกครบทุกฐานกิจกรรม

พลาดไม่ได้!! กับกิจกรรม Meet & Greet กับ Bumblebee หุ่นยนต์แปลงร่างจาก Transformers และเหล่าสมาชิกจาก My Little Pony ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M พร้อมช้อปสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษและคอลเลคชั่นล่าสุดที่ Hasbro Pop Up Shop บริเวณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 และบริเวณ คิดส์ อเวนิว ชั้น 5 ยังมีเหล่าบรรดา Joker และ Fantasy Balloon Twisting สลับหมุนเวียนตามช่วงเวลามามอบเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับน้องๆ ตลอด 4 วันเต็มอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และนิทรรศการของจิ๋ว 4 ภาค พร้อมการสาธิตปั้นของจิ๋ว ใน "คิดส์สนุกสุขสยาม ปี 2" ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G อีกด้วย

เซ็นทรัลเวิลด์
ท้าน้อง ๆ ร่วมลับสมองครั้งสำคัญกับดาวินชี่ เกมถอดรหัสเด็กตอนพิเศษ รายการเด็กชื่อดังจากช่อง 3, เปิดโลกแห่งการเรียนรู้กับ wall of books playland ห้องสมุดแสนสนุก พร้อมชมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจาก Kazz Magazine เพิ่มการสร้างสีสันสดใสในงาน และพิเศษสุดกับ workshop มากกว่า 1,000 รายการ

Wall of books playland 8 12 มกราคม 2563 เวลา 10.00 22.00 น. : โซน Beacon3
ห้องสมุดแสนสนุก กับบ่อบอลยักษ์ใจกลางศูนย์การค้า ให้น้องๆ ได้อ่านหนังสือควบคู่ไปกับการเล่นอย่างสร้างสรรค์ กับเกมส์ฝึกทักษะวาดรูป, เลขาคณิต และเกมส์จับคู่ พร้อมเรียนรู้ประสบ การณ์จริงกับกิจกรรม workshop ฟรี! ทุกวัน อาทิ candy accessories, ระบายสีน้ำสัตว์เลี้ยงแสนรัก, Kids Mask, เค้กป๊อป และเพ้นส์กระเป๋าแสนสนุก รวมทั้งโชว์พิเศษต่างๆ โชว์บิดลูกโป่ง, เพนส์หน้า, โชว์ฟองสบู่ ที่จะมาสร้างความสนุกให้กับน้องๆ ตลอดวันเด็ก


Davinci เด็กถอดรหัส ภาคพิเศษ@centralwOrld 11 มกราคม 2563 เวลา 12.00 16.00 น. : โซน Eden1

รายการเด็กชื่อดังจากช่อง3 เกมโชว์แนวควิซโชว์ที่ทดสอบความรู้รอบตัวและไหวพริบของผู้เข้าแข่งขันผ่านคำถามที่มาในรูปแบบของรูปภาพที่นำมาร้อยเรียงกันเป็นคำปริศนา เน้นความสนุกสนานความฮาความน่ารักของเหล่าเด็กๆ พบกับพิธีกรสุดน่ารักของเมืองไทย ดีเจ นุ้ย และน้องออสซี่, น้องไบค์วีค และน้องชัญญ่า ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนาน อีกทั้งพบกับบูธกิจกรรมจากร้านค้าและสถาบันการศึกษาชื่อดัง ที่จะมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมสุดพิเศษบนเวทีสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะ พร้อมขนโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันเด็กนี้เท่านั้น


Kazzkids fashionshow festival 11 12 มกราคม 2563 : โซน central court

ชมแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ จากแบรนด์เสื้อผ้าเด็กชื่อดังของไทยร่วมกับนิตยสารชั้นนำระดับประเทศ Kazz Magazine จัดให้น้องๆ VIP Model เข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ใจกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกับ Mini concert จากศิลปินชื่อดัง และเซอร์ไพร์กับโชว์ชุดพิเศษจากน้องๆ celeb ชื่อดังพร้อมดารา ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย อาทิ คุณอ้อมพิยดาและน้องนาวา, คุณนานา ไรบีนาและน้องบีน่า น้องบรุ๊คลิน, คุณอาร์ต ภาคภูมิ Cute boy Thailand, ก้าวหน้า กิตติภัทร จาก TharnType The Series, ศิลปินวง SY51, Violet Wink, Tossagirls และอีกมากมาย พบกับความพิเศษสุดได้ที่ ชั้น1 centralcourt ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมสนุกๆ จากพี่โก๋แก่ 7 12 ม.ค. 2563 : Beacon 2

มาถ่ายรูปกับพี่โก๋แก่ ขวัญใจเด็กๆ ตลอดกาล และสนุกไปกับการดูละครใบ้ ที่จะสอดแทรกสาระดีๆ พร้อมเล่นเกมส์รับของรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะวันเด็กนี้เท่านั้น

Toonee Theater 11 12 ม.ค. 2563 : Eden1

เด็กๆ ดูฟรี! ร่วมสนุกสนานไปกับการรับชมการ์ตูนสนุกๆ มากมายตลอดวันจาก Toonnee อาทิ My little Pony , Paw patro , Shimmer & Shine , Spongebob SquarePants และ Super Wings

เครือเซ็นทรัล

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 พบกับบอลลูนโดราเอม่อนยักษ์สูงกว่า 10 เมตร พร้อม Meet & Greet กับเหล่าโดราเอม่อน และผองเพื่อนในบรรยากาศสี่ฤดูกาล

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต พบการแสดงโชว์ ปราบเหล่าร้ายของ 3 สาว Powerpuff Girl, สนุกกับ 8 กิจกรรมเวิร์คช็อปที่มาเอาใจน้อง ๆ สายลุย จาก The Little Campus เล่น ให้ เป็น เรื่อง By Dmalt และยังมีเวทีโชว์ความสามารถ ที่ให้น้อง ๆ ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเอง

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะพบโชว์ และ Meet & Greet จากชินจังจอมแก่น

เซ็นทรัลพลาซา บางนา เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยจากนิทรรศการ พร้อม Workshop ประดิษฐ์ของเล่นสุดชิค

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชวนเด็ก ๆ ร่วมไขความลับในเขาวงกตดีไซน์พิเศษจาก Cartoon Network ละลานตาไปกับเหล่าตัวการ์ตูนสุดน่ารักมากมาย และชมการประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตชิงแชมป์ประเทศไทย

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชวนตะลุยเขาวงกตสุดมหัศจรรย์เหนือจิตนาการ และห้ามพลาดกับ Kids Market ตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว ที่เปิดพื้นที่ให้เจ้าตัวน้อยได้ทดลองเป็นเจ้าของร้านด้วยตัวเอง

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชวนเด็ก ๆ เปิดประสบการณ์โลกสัตว์เลี้ยง Pet in the Forest พบสัตว์เลี้ยงน่ารักหลากสายพันธุ์ ยกขบวนมาโชว์ความสามารถให้ชมกันอย่างใกล้ชิด

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ยกขบวนเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ อุลตร้าแมนรู้บโชว์ มาให้เด็กๆ ชมอย่างใกล้ชิด, เพลิดเพลินกับ Water Balloon, Funny Dome และสวนสนุกติดแอร์ขนาดยักษ์

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พาท่องแดนอาชีพในฝันไปกับ 7 ฐานกิจกรรม Creative Kids

เซ็นทรัลภูเก็ต จำลองบ้านบอลขนาดยักษ์ และทะเลบอลกว่า 100,000 ลูก ให้เด็ก ๆ ได้สนุกพร้อมเสริมสร้างจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด

คิง เพาเวอร์

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกระจายความสุขอย่างทั่วถึงให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่21 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ขนทัพลูกฟุตบอลมาตรฐานสากล!!! จำนวนกว่า100,000ลูก เป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ให้กับน้องๆ หนูๆ ที่มีอายุระหว่าง3 15ปี เพื่อปลุกพลังการเล่นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันเดาะฟุตบอลลุ้นรับของรางวัล พร้อมเรียนรู้เทคนิคการเดาะบอลอย่างถูกต้อง ฯลฯโดยน้องๆ สามารถรับลูกฟุตบอลได้คนละ1ลูก ในวันเสาร์ที่11มกราคม2563ตั้งแต่เวลา8.00 -16.00น. หรือจนกว่าลูกฟุตบอลจะหมด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook: King Power Thai Powerพลังคนไทย โดยสามารถรับลูกฟุตบอลได้ตามสถานที่ ดังนี้

ภาคกลาง

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน) กรุงเทพฯ

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

กองบิน 6 ฝูงบิน 601 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) กรุงเทพฯ

กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม

กองบิน 2 จ. ลพบุรี

ภาคเหนือ

กองบิน 41 จ. เชียงใหม่ ลานจอดท่าอากาศยานทหาร

กองบิน 46 จ. พิษณุโลก

ภาคใต้

คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี

กองทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา

ค่ายจุฬาภรณ์ กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ จ.นราธิวาส

ภาคตะวันออก

ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

ที่ทำการอำเภอบางละมุง

ศาลากลางเมืองพัทยา

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (สนามบินอู่ตะเภา จ.ชลบุรี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบิน 23 จ. อุดรธานี

กองบิน 1 จ. นครราชสีมา

มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

แมคโดนัลด์

ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เสิร์ฟไอศกรีมโคนให้กับเด็กๆ ฟรี พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสุดน่ารักในธีมคิตตี้ฟาร์ม (Kitty Farm)เพลิดเพลินกับการระบายสีภาพคิตตี้ตามจินตนาการที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ*

สาขาเอ็มปาร์ค พระราม 2 และ เซ็นทรัล บางนา

ร่วมบันทึกภาพความประทับใจผ่านกล้องโพลารอยด์ที่สามารถพิมพ์ออกมาเป็นกรอบรูปคิตตี้ฟาร์มคอลเลคชั่นหลากหลาย พร้อมกิจกรรมเพ้นท์เล็บสวยลวดลายคิตตี้

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

เชิญชวนสมาชิกในครอบครัวร่วมถ่ายภาพสนุกๆ ที่ โฟโต้บูธคิตตี้สุดคิ้วท์ พร้อมรับรูปได้ทันที พร้อมกิจกรรมเพ้นท์เล็บสวยลวดลายคิตตี้ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 11- 12 มกราคม 2563 นี้ เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/McThai*ยกเว้นสาขาในสนามบิน,เกาะพีพี และ เมืองทอง 3 สาขา

สยามอะเมซิ่งพาร์ค


ร่วมฉลองวันเด็กในวันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ พบกับกิจกรรมพิเศษพร้อมความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างความสุข เสริมความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในครอบครัว ตื่นตาตื่นใจกับสวนน้ำและสวนสนุก พร้อมเครื่องเล่นกว่า 30 ชนิด รวมทั้งเครื่องเล่นสำหรับทุกคนในครอบครัวอาทิ Africa Adventure - ท่องป่าแอฟริกา, Jurassic Adventure - ตะลุยไปในดินแดนไดโนเสาร์, สวนน้ำโซนใหม่ Si-Am Lagoon และสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงพิเศษบนเวทีจากนักเรียนกว่า 1,000 ชีวิตตลอดวัน

พิเศษสุด โปรโมชั่นเฉพาะในวันเด็กนี้ บัตร Kid Adventure Pass ราคาพิเศษเพียง 75 บาท จากปกติ 150 บาท (สำหรับเด็กที่มีความสูง 101-130 ซม. / เด็กที่มีความสูงต่ำว่า 100 ซม.เข้าฟรี) ใช้บริการสวนน้ำและเครื่องเล่นสำหรับเด็กได้ทุกชนิดไม่จำกัดรอบ บัตรสำหรับผู้ใหญ่สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษผ่านทางออนไลน์

คิดส์ซาเนีย


10 -12 มกราคม 2563 เชิญชวนเด็กๆมาร่วมไขคดีปริศนาสมบัติลึกลับของคุณปู่ของเออบาโน ในงาน KidZania The Treasure Hunt : Secret of the missing book เด็กๆจะได้รับภารกิจในการช่วยเออบาโนไขความลับตามหาสมบัติล้ำค่าและหนังสือปริศนาที่คุณปู่ของเออบาโนทิ้งไว้ ต้อนรับเทศกาลวันเด็ก

วันเด็กปีนี้ เออบาโนขออาสาสมัครน้องๆหนูๆมาช่วยกันปฎิบัติภารกิจเป็นนักสืบรุ่นเยาว์ ตามหาหนังสือลึกลับและสมบัตล้ำค่าของคุณปู่เออบาโนที่ทิ้งไว้ก่อนเดินทางไปเที่ยวรอบโลกกับงานKidZaniaThe Treasure Hunt: Secret of the missing bookเออบาโนได้ค้นพบจดหมายฉบับหนึ่งของคุณปู่ที่ทิ้งไว้ในห้องทำงานได้พูดถึงหนังสือลึกลับและสมบัติล้ำค่าที่สืบทอดกันมายาวนาน เขาจึงต้องตามหามันให้พบ แต่เออบาโนคนเดียวก็ไม่สามารถตามหาเจอได้ เลยต้องขอแรงจากเด็กๆมาช่วยในการตามหาโดยมีภารกิจให้เด็กๆได้ร่วมถึง6ภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการไขปริศนาจดหมายลับ หาเบาะแสของสมบัติ และ หนังสือลึกลับที่หายไป ที่สถานประกอบการCSIการเตรียมร่างกายให้พร้อม ฝึกทักษะสายลับเพื่อตามหาสมบัติ ได้ที่SecretAgent Trainingนอกจากสมบัติที่ต้องตามหาแล้วนั้น ภายในเมืองก็ยังมีคนร้ายปรากฏตัวขึ้นเพราะอยากขโมยสมบัติของคุณปู่เออบาโน ตำรวจประจำเมืองคิดส์ซาเนียจึงต้องหาอาสาเด็กๆร่วมปฎิบัติการตามหาผู้ต้องสงสัยที่สถานีตำรวจ

พร้อมร่วมรายงานสถานการณ์ข่าวสมบัติปริศนา ที่ Newspaper Edition และ ลงมือเรียนรู้วิธีการทำจดหมายลับของคุณปู่ที่ Art Studio นอกจากภารกิจที่ทำกันอย่างเข้มข้นแล้ว แน่นอนว่าห้ามพลาดกับการเปลี่ยนลุคเด็กๆให้กลายเป็นนักสืบตัวจิ๋วที่Barber Shopกรุงเทพ ภารกิจแน่นขนาดนี้ เด็กๆต้องมาช่วยเออบาโนตามหาสมบัติกันแล้ว รับรองความสนุกควบคู่ความรู้ตามแบบฉบับคิดส์ซาเนียเช่นเคย วันเด็กปีนี้คุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาด นอกจากนี้คิดส์ซาเนียยังมีโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อบัตรเด็ก1ใบแถม1ใบฟรี!และส่วนลด50%สำหรับบัตรเด็กเล็กตลอดช่วงกิจกรรมวันเด็กวันที่10 12มกราคม 2563 คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มิวเซียมสยาม
จัดห้องนิทรรศการ "ไทย Only" มาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความเป็นไทยจากการเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ ปรับปรุง ดัดแปลง และแก้ปัญหาได้อย่างดี เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ผ่านฐานกิจกรรมสนุกๆ 4 ฐานกิจกรรม คือ

1.สารลับเครื่องบินกระดาษ-แนวคิดเรื่องการบินของมนุษย์ได้รับประโยชน์มาจากเครื่องบินกระดาษ ทั้งเรื่องของการสังเกต หลักการทางด้านอากาศพลศาสตร์, ฟิสิกส์ ซึ่งต่อยอดไปยังแนวคิดเครื่องบินโดยสารในยุคปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมการแข่งขัน ที่ท้าทายจินตนาการ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับ การแข่งขันเครืองบินกระดาษ ฐานนี้ผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ร่อนเครื่องบินกระดาษด้วยมือตนเองห้ามใช้อุปกรณ์อื่นช่วย ได้คนละ 2 ครั้ง โดยให้ส่งสารไปกับเครื่องบินกระดาษแล้วร่อนไปยังตะกร้าของผู้รับสารได้สำเร็จ คือผู้ชนะ

2.พิชิตภัยแล้ง - คนไทยในอดีตนั้น มักตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่เมื่อแหล่งน้ำแห้งขอด เนื่องจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้ทั่วโลกเจอสภาวะอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งพายุฤดูร้อน ภัยแล้ง และน้ำท่วมฉับพลัน ปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ จนทำให้มีแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการ จัดการน้ำ และการสะสมอาหาร หรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น การขุดบ่อ ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนน้ำใส่ตุ่มเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น จนเกิดเป็นนวัตกรรมเครื่องมือที่เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำ เช่น โอ่ง ถัง เป็นต้น ฐานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องคิดวิธีเคลื่อนย้าย สิ่งของ น้ำ และอาหาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้ได้ตามปริมาณมากที่สุด ตามเวลาที่กำหนด ใครเคลื่อนย้าย สิ่งของ น้ำ หรืออาหาร ได้มากที่สุด เป็นผู้ชนะ

3.ปฏิบัติการคลายร้อน- ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงทำให้มีอากาศร้อนชื้น เมื่อร้อนมนุษย์ย่อมจะหาหนทางดับร้อน ในยุคอดีตที่ไม่มีแอร์ ไม่มีพัดลม คนสมัยก่อนหนีร้อนด้วยภูมิปัญญา บวกกับความคิดดัดแปลง และแก้ปัญหาได้อย่างดี โดยนำสิ่งต่างๆ รอบตัวมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างบ้านสมัยโบราณจะเป็นบ้านไม้ที่มีหน้าต่างเยอะและยกพื้นสูง ใต้ถุนบ้านจึงโล่ง เย็นสบาย เป็นต้น ฐานนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สร้างพลังงานลม พัดรถพลังงานลมไปให้ถึงเส้นชัยได้ถือว่าผ่านด่าน

4.มิวเซียมพาณิชย์-คนไทยรู้จักการชั่งด้วยมือมาช้านาน ฉะนั้นเมื่อมี ตราชู เข้ามาใช้ ไทยจึงเรียกสิ่งนั้นว่า ตราชั่ง เพราะคล้ายกันกับชั่งด้วยมือ แต่การออกเสียงตราชั่งคงไม่ถนัดปากจึงได้กลายเป็น "ตาชั่ง" อย่างที่ใช้กันทุกวันนี้ ฐานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำนวณปริมาณน้ำหนัก ของสิ่งของที่นำมาให้ชั่งได้ใกล้เคียงที่กำหนด ถือว่าผ่านด่าน รวมถึงยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กที่ไม่ต้องแข่งขันกัน คือ landLab กิจกรรมทดลองดอกไม้ พันธุกรรม และ YF Culture กิจกรรมลากเส้นเขาวงกต

เรื่องโดย กรุงเทพธุรกิจ | ภาพโดย Freepik
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์