ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563.

ต่างชาติลงทุนไทยช่วง 11 เดือน ลด 23%

117 11
ต่างชาติลงทุนไทยช่วง 11 เดือน ลด 23%

บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยเดือนพ.ย. 22 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 238 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 391 คน ส่วน 11 เดือนอนุญาตต่างด้าว 193 ราย ลดลง 23%

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกล่าวว่า คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในไทยเดือนพ.ย. 2562 จำนวน22 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 238 ล้านบาทและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 391 คนรวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน สำหรับการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยช่วง11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) 2562 มีจำนวน 193 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 22,153 ล้านบาทและเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง59 ราย คิดเป็น 23% ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 11,420ล้านบาท คิดเป็น 106%เนื่องจากในปี 2562มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการโรงไฟฟ้าบริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม บริการติดตั้ง ตรวจสอบทดสอบระบบและให้การสนับสนุนทางเทคนิคดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เป็นต้นสำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตได้แก่ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 11 รายโดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีเงินลงทุนจำนวน71 ล้านบาท อาทิ บริการรับจ้างผลิตและประกอบรถยนต์รวมทั้งชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถยนต์ บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติสารเคมีที่ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริการทางบัญชีบริการให้กู้ยืมเงิน


2. ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน4 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่นและไต้หวันมีเงินลงทุนจำนวน 41 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการตัวแทนเพื่อจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชประเภทผัก การค้าส่งสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปกล้องส่องทางไกล และเลนส์ การค้าปลีกสินค้าประเภทคอมเพรสเซอร์อุปกรณ์และอะไหล่ การค้าปลีกอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์ 3. คู่สัญญาเอกชน จำนวน 3 รายโดยเป็นนักลงทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มีเงินลงทุนจำนวน 94 ล้านบาทได้แก่ บริการซ่อมบำรุงรักษารวมทั้งบริหารจัดการและประสานงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการจัดส่งชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องกังหันก๊าซ บริการซ่อมบำรุง แก้ไขข้อขัดข้องการตรวจสอบพื้นที่หลักและการสนับสนุนทางเทคนิคในพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน บริการขุดเจาะปิโตรเลียม

4. คู่สัญญาช่วงรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 14 ล้านบาท ได้แก่ บริการบำรุงรักษา จัดซื้อ จัดหา วัสดุชิ้นส่วน "ระบบประตูกั้นชานชาลาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติสำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง" 5.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 3 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศลิกเทนสไตน์เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีเงินลงทุนจำนวน 18 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบในงานก่อสร้าง บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสูบน้ำบริการให้เช่าพื้นที่อาคารบางส่วนพร้อมสาธารณูปโภค

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์