ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นิด้าโพล เผยปชช.อยากให้คนนอก เป็นปธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ

116 21
นิด้าโพล เผยปชช.อยากให้คนนอก เป็นปธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผลสำรวจเรื่อง "ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ" โดย นิด้าโพล พบว่า ปชช.ส่วนใหญ่อยากให้มีประธานที่มาจากคนนอก มากกว่าตัวแทนฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

17 พ.ย.2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 14 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,257 ตัวอย่าง เกี่ยวกับประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

จากการสำรวจเมื่อถามถึง"ที่มาของประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ" พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.11 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกที่ไม่ใช่ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 16.63 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร้อยละ 12.89 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 8.43 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนรัฐบาล และร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

"ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิด/พฤติกรรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงมี"พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.07 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ อย่างชัดเจนจากรัฐธรรมนูญ 2560 รองลงมา ร้อยละ 21.32 ระบุว่า เป็นคนที่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 15.19 ระบุว่า เป็นคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อน ร้อยละ 7.40 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเลย

ร้อยละ 7.16 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 6.60 ระบุว่า ไม่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.97 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.65 ระบุว่า เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 3.02 ระบุว่า เป็นคนที่ได้ประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 1.91 ระบุว่า เป็นคนที่เสียประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน และร้อยละ 4.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สุดท้าย เมื่อถามถึง "ระยะเวลาในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ"พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.22 ระบุว่า ไม่เกิน 6 เดือน รองลงมา ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 11.14 ระบุว่า ไม่ควรมีกำหนดระยะเวลา ร้อยละ 6.29 ระบุว่า ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไม่เกิน 5 ปี และร้อยละ 1.03 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย นิด้าโพล
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend