ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศพรรค "เสรีรวมไทย" เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

1.02K 10
ประกาศพรรค เสรีรวมไทย เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้(7 พ.ย.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ บริหารพรรคเสรีรวมไทย จํานวน 16 คน ต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียน พรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จึงทําให้มี คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จํานวนทั้งสิ้น 16 คน นั้น

บัดนี้ พรรคเสรีรวมไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี พลตํารวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย หนังสือลาออกลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 24 (2)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend