ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

กรมอนามัย ลุยมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมนมผง ฝ่าฝืนปรับทันที!

68 6
กรมอนามัย ลุยมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมนมผง ฝ่าฝืนปรับทันที!

"กรมอนามัย" ประกาศห้ามแสดงป้ายลดราคา "สินค้าทารกและเด็กเล็ก" และไม่มีการโฆษณาในลักษณะลด แลก แจก แถม ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 3 แสน..............................

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายนมผงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สถานบริการสาธารณสุขและให้ความรู้ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแม่และเด็ก ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560


ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่สำคัญคือการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้นมผงและอาหารเสริมสำหรับทารก ผ่านการควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่าย การเสริมสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้นมผงและอาหารเสริมสำหรับทารก เพื่อประโยชน์ทางการค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ผลจากการเฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ยังพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิ การแจกหรือการให้คูปองให้สิทธิลดราคาในร้านค้า

โดยเฉพาะร้านค้าในช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่พบการกระทำความผิด มากที่สุดในเรื่องการลดราคา ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นความผิดตามมาตรา 18 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกินสามแสนบาท

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์