ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สมศักดิ์" ลุยมอบเงินเยียวยา 71 ราย 3.8 ล้านบาท

1.05K 9
สมศักดิ์ ลุยมอบเงินเยียวยา 71 ราย 3.8 ล้านบาท

"สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม" ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย 71 ราย กว่า 3.8 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ทำให้ได้รู้และเข้าใจบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมมากขึ้น ในด้านการอำนวยความยุติธรรมและการพัฒนาพฤตินิสัย  รวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบ เข้าถึงประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยให้ได้รับความยุติธรรม อีกทั้งการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างเท่าเทียม ผ่านกองทุนยุติธรรม การพัฒนา แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด  รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว และทั่วถึง และกล่าวถึงปัญหายาเสพติด ที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งหาวิธีการป้องกัน ควบคู่ไปพร้อมกับการปราบปรามยาเสพติด 

      

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ  ภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ .2559 ให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 71 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,821,984 บาท  เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน สร้างสังคมที่เป็นธรรม และเกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง


เรื่องโดย Nationtv​ | ภาพโดย Nationtv​
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend