ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นาทีต่อนาที ประชุมซักฟอกบิ๊กตู่

2.03K 8
นาทีต่อนาที ประชุมซักฟอกบิ๊กตู่

18 กันยายน 2562 - ประชุมซักฟอก "บิ๊กตู่" เริ่มแล้ว ฝ่ายรบ. เปิดเกมให้ตีตกญัตติ "ชวน" แย้งคำสั่งศาลไม่มีผลผูกพัน ด้าน "วิรัช" บอกจะปิดประชุม 4 โมง ฝ่ายค้านโห่ ก่อน "ชวน" ตัดบทให้เข้าสู่การอภิปราย ย้ำจะให้อภิปรายจนพอใจ แนะให้ทุกฝ่ายยึดข้อบังคับ เพื่อไม่ให้ที่ประชุมมีปัญหา

09.42 น. เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ปมถวายสัตย์ / แถลงนโยบายไม่แจ้งที่มางบประมาณ (องค์ประชุมครบ ลงชื่อเกิน 270 คน)

09.45 น. วีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ ลุกขึ้นอ่านญัตติ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยืนยันว่าเรื่องถวายสัตย์ไม่สามารถอภิปรายได้

09.50 น. ส.ส.ฝ่ายค้านประท้วงว่ายังไม่เข้าสู่ระเบียบวาระ เป็นการอภิปรายตีกิน

09.55 น. วีระกร สรุปว่าญญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เป็นญัตติที่มิชอบ

09.56 น. ประธานฯชวน ชี้แจง ญัตตินี้ ทุกฝ่าย รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย มีมติเอกฉันท์ว่า ญัตติไม่ขัดกฎหมาย ส่วนที่อ้างว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรนั้น ผูกพันเฉพาะคำวินิจฉัย ส่วนคำสั่งที่ศาลไม่รับคำร้องเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบนั้น เป็นเพียงคำสั่งไม่รับคำร้องเท่านั้น ไม่ใช่คำวินิจฉัยฉะนั้นญัตตินี้เดินหน้าต่อไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ซึ่งไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมที่เขียนพิเศษไว้สำหรับเรื่องนี้

09.58 น. ปารีณา ประท้วง / ชวนถามประท้วงเรื่องอะไร / ปารีณา ตอบว่าประท้วงคำชี้แจงท่านประธาน / ชวนบอกว่าประท้วงไม่ได้ / ปารีณาเลี่ยงไปว่าขอหารือได้หรือไม่ / ชวนบอกว่า ไม่ได้ ต้องกลับไปนั่ง

09.59 น. วีระกร ลุกขึ้นอภิปรายอีกครั้งว่าถ้าเดินหน้าต่อไป ประธานสุ่มเสี่ยงจะกระทำผิดรัฐธรรมนูญ เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว

11.15น. อ.ปิยบุตร กล่าว รมต.ทุกคนจะรู้เนื้อหาของคำปฎิญาณล่วงหน้าอยู่แล้ว ถ้ารมต.อ่านแล้วรู้สึกว่าทำตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ ทำตามคำปฏิญาณไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรี

11.29 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ อภิปรายว่า หากปล่อยเรื่องนี้ไว้ให้คาราคาซัง โดยไม่จัดการแก้ไขเลย จะเกิดอะไรตามมามากมาย เช่น นายกฯคนใหม่ กล่าวถวายสัตย์ไม่ครบก็ได้หรือ / องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบก็ได้ใช่หรือไม่

11.31 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ ชี้ว่า ถ้านายกฯและรัฐบาลไม่แก้ไขเยียวยาในเรื่องนี้ ขอเรียกว่าจะทำเกิดโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญ

11.34 น. ปิยบุุตร แสงกนกกุล อภิปรายต่อว่า นายกฯมองว่ารัฐธรรมนูญเป็นเพียงแหล่งที่มาของอำนาจให้ตน / มองว่ารัฐธรรมนูญปี 50 ทำให้ท่านเข้าสู่อำนาจไม่ได้ ก็ฉีกเสีย แล้วทำรัฐธรรมนูญปี 57 ขึ้นมา / อยากนิรโทษกรรมตัวเอง อยากมีอำนาจพิเศษ ก็เขียนเข้าไป

11.35 น. วีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ ลุกขึ้นประท้วงว่าผู้อภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็น / แต่ชวนวินิจฉัยว่ายังอยู่ในประเด็น

11.35 น. ปิยบุตร ระบว่า รธน ไม่ใช่เครื่องมือในการปกครองเท่านั้น หากไม่แยแส อาจทำตัวเหนือ รธน.เอง เช่นเดียวกับที่เคยทำ รัฐถาธิปัตย์ ยกเว้น รธน. เสมอ แต่ให้คนอื่นปฏิบัติ

11.37 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายว่า นายกฯเป็นนายกฯตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ฉะนั้นต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ต้องเลิกพฤติกรรมไม่แยแสรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นจะทำให้กลายเป็นคนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ และมีเหตุผลสำหรับการมีข้่อยกเว้นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเสมอ

11.46 น. ปิยบุตร อภิปรายว่า นายกฯได้ฉายาใหม่ บิดาแห่งข้อยกเว้น แต่การถวายสัตย์ หลังจากนั้น เป็นโรคไม่รับผิดชอบ นายกฯยอมรับกล่าวไม่ครบ ขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียว ในวันที่ 8 ส.ค. รับผิดชอบอย่างไร แต่การรับผิดชอบมี 2 ทาง คือ การเมือง / กฎหมาย ทว่า ทางการเมือง คือ ต้องขอโทษต่อสาธารณชนและลาออก

11.50 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุว่า สังคมตั้งคำถาม แต่ตัวนายกฯเป็นผู้กระทำผิด รธน. แต่กลับไม่แสดงความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่า นายกฯขาดความเป็นผู้นำ

11.52 ปิยบุตร เสนอข้อเสนอแนะ ให้นายกฯขอพระบรมราชานุญาตขอถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่อีกครั้ง ส่วนการกระทำต่างๆ ก็ให้ ครม.มีมติใหม่อีกครั้งหนึ่ง

11.53 น. ปิยบุตร อภิปรายสรุปว่า จนถึงขณะนี้ยืนยันชัดเจนว่า นายกฯถวายสัตย์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่แสดงความรับผิชดอบใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนไปจนหมดสิ้น11.54 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล สรุปทิ้งท้าย พูดถึงวิษณุว่า เป็นอาจารย์ทางตำรา อ่านหนังสือของวิษณุทุกเล่ม นิยายก็อ่าน กำลังรอนิยายเล่มใหม่ "ลงเรือแป๊ะ" / อยากให้เป็น อ.วิษณุ ปูชนียบุคคลคนเดิม หยุดให้ความเห็นช่วยเหลือรัฐบาล และพลเอกประยุทธ์

11:57 ผมไม่ต้องการ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งคนเก่าและคนใหม่ ไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อไป เพื่อรักษารัฐธรรมนูญเอาไว้ ขอให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

10.00 น. ประธานฯชวน บอกว่ าถ้าทำผิดกฎหมาย ประธานก็ต้องรับผิดชอบ / พร้อมแนะนำว่าสมาชิกที่จะอภิปรายเรื่องนี้ต้องอยู่ในกรอบ ไม่ก้าวลวงสถาบัน

10.02 น. ชวนชี้แจงย้ำว่า ทุกฝ่ายพิจารณารอบคอบแล้ว ศาลรธน.ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 211 / ฉะนั้นจะประชุมกันไปจนกว่าจะได้คำตอบที่พอใจของทุกฝ่าย

10.03 น. วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ลุกขึ้นหารือการกำหนดกรอบการอภิปราย และบอกว่าหารือกับผู้นำฝ่ายค้านว่าจะจบ 16.00 น. แต่มีฝ่ายค้านตะโกงแย้งว่าตัวเลขผิด (ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะจบตอนไหน) / ชวนแซวว่าได้ยินมาแต่ว่าฝา่ยค้านบอกเวลาไม่พอ

10.06 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลที่ฝ่ายค้านต้องยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเรื่องนี้ (ถวายสัตย์ไม่ครบ / แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่ชี้แจงที่มางบประมาณ)

10.08 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ระบุว่า คำปฏิญาณของนายกฯขาดถ้อยคำสำคัญ คือ "ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"/ ทั้งยังกล่าวถ้อยคำเพิ่มเติมขึ้นมาอีก คือคำว่า "ตลอดไป" (จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน"ตลอดไป") ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

10.10 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อภิปรายต่อว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณ คือการให้คำสาบานต่อองค์พระประมุขก่อนเข้ารับหน้าที่ มีหลายพิธีกรรมในสังคมไทยที่กระทำเช่นนี้ และหลายๆ ประเทศก็มี เช่น การสาบานตนก่อนเข้าเป็นประธานาธิบดี / ฉะนั้น การถวายสัตย์ต่อหน้าสถาบันหลกัของประเทศจึง เป็นสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่

10.12 น. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อ้างถึง วิษณุ เครืองาม เคยเขียน "เรื่องเล่าจากเนติบริกร" เล่ม 3 "หลังม่านการเมือง" ที่เขียนไว้ชัดว่าการถวายสัตย์ ต้องเปล่งวาจาตามที่กฎหมายกำหนด จะพูดน้อยหรือยาวกว่านี้ไมไ่ด้

10.15 น. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ตั้งประเด็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เคยนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์หลายครั้งแล้ว จึงน่าสงสัยว่าการเปล่งถ้อยคำไม่ครบถ้วนในครั้งนี้ มีเจตนาไม่ใช้เอกสารของสำนักนา่ยกฯจัดให้ หรือเจตนาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะชี้แจงว่าอย่างไร

10.17 น. คำแถลงนโยบายชองรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ แม้จะคัดค้านไปแล้วก็เพิกเฉย / ยกตัวอย่างหลายนโยบายที่เขียนแล้ว ไม่มีการระบุที่มาของงบประมาณ และไม่ได้บอกว่าจะนำรายได้มาจากไหน

10.22 น. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สรุปว่า นายกฯไม่มีวุฒิภาวะ ไม่ฟังคำท้วงติงของผู้หวังดีทุกฝา่ย ไม่ยอมรับว่าตนเองทำสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ก่อความเสียหายเป็นลูกโซ่ ทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่น จงใจทำผิดรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสำคัญของบ้านเมือง การยอมรับนับถือจึงไม่มี ประเทศที่ผู้นำและคณะรัฐมนตรีไม่ได้รับการยอมรับนับถือ มีมลทินเช่นนี้ จะนำพาประเทศไปได้อย่างไร

10.24 น. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.สายไหม เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าสภามีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้ แม้ศาลจะมีคำสั่งแล้ว เพราะสภาตรวจสอบทางการเมือง

10.29 น. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อภิปรายต่อว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และผลทางกฎหมายที่จะตามมาคืออะไร // การถวายสัตย์เป็นขนบธรรมเนียมที่ถูกต้อง และเป็นสากล // การถวายสัตย์ปฏิญาณ บัญญัติในครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2492 // ถือเป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

10.34 น. น.อ.อนุดิษฐ์ อภิปรายต่อว่า การถวายสัตย์คือการให้คำมั่นสัญญาก่อนเข้ารับตำแหน่งต่อองค์พระประมุข และพี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย // กิจการใดๆ ของรัฐบาลใดๆ ที่กระทำหลังถวายสัตย์ไม่สมบูรณ์ ก็จะไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย

10.37 น. น.อ.อนุดิษฐ์ อภิปรายยกตัวอย่าง บารัค โอบามา ก็เคยกล่าวสาบานตนไม่ครบ ก็ต้องพูดใหม่มาแล้ว

10.41 น. น.อ.อนุดิษฐ์ ยกตัวอย่างการถวายสัตย์ สาบาน ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ก่อนบวชเป็นพระ / ก่อนเป็นพยานในศาล / ทั้งหมดมีรูปแบบตามหลักศาสนาและกฎหมาย ต้องปฏิบัติตาม

10.46 น. น.อ.อนุดิษฐ์ ตั้งคำถามว่า การตัดถ้อยคำประโยคสุดท้าย ไม่ถวายสัตย์ให้ครบ / แปลได้ไหมว่านายกฯไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน / ไม่ดำเนินนโยบายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ก็ได้ / หรือไม่จัดให้มีการเรียนฟรี ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้

10.49 น. น.อ.อนุดิษฐ สรุปว่า นายกฯไม่เคยสัญญาว่าจะทำตามรัฐธรรมนูญ / ยกตัวอย่างผู้ชายมาขอลูกสาว (อนุดิษฐ์บอกมีลูกสาว 4 คน นายกฯก็มีลูกสาว) ถ้าผู้ขายให้คำมั่นสัญญากับเราไม่ได้ จะยกลูกสาวให้หรือไม่

10.54 น. น.อ.อนุดิษฐ์ สรุปว่า เมื่อการถวายสัตย์ฯไม่สมบูรณ์ ครม.ก็จะเข้ารับหน้าที่ไม่ได้ และการกระทำของรัฐบาลหลังจากนั้นมาก็ไม่สมบูรณ์ ข้อเสนอแนะคือ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออก ถือเป็นประเพณีการแสดงความรับผิดชอบที่นานาอารยประเทศทำกัน ขอให้ใช้ความกล้าหาญ ลุกขึ้นเปล่งเสียงชัดๆ "ผมขอลาออก" แค่นี้แสงสว่างก็จะเกิดกับประเทศชาติของเราทันที ทำให้คนไทยสักครั้ง

10.57 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ ลุกขึ้นอภิปราย


11.15น. อ.ปิยบุตร กล่าว รมต.ทุกคนจะรู้เนื้อหาของคำปฎิญาณล่วงหน้าอยู่แล้ว ถ้ารมต.อ่านแล้วรู้สึกว่าทำตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ ทำตามคำปฏิญาณไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรี

11.29 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ อภิปรายว่า หากปล่อยเรื่องนี้ไว้ให้คาราคาซัง โดยไม่จัดการแก้ไขเลย จะเกิดอะไรตามมามากมาย เช่น นายกฯคนใหม่ กล่าวถวายสัตย์ไม่ครบก็ได้หรือ / องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบก็ได้ใช่หรือไม่

11.31 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ ชี้ว่า ถ้านายกฯและรัฐบาลไม่แก้ไขเยียวยาในเรื่องนี้ ขอเรียกว่าจะทำเกิดโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญ

11.34 น. ปิยบุุตร แสงกนกกุล อภิปรายต่อว่า นายกฯมองว่ารัฐธรรมนูญเป็นเพียงแหล่งที่มาของอำนาจให้ตน / มองว่ารัฐธรรมนูญปี 50 ทำให้ท่านเข้าสู่อำนาจไม่ได้ ก็ฉีกเสีย แล้วทำรัฐธรรมนูญปี 57 ขึ้นมา / อยากนิรโทษกรรมตัวเอง อยากมีอำนาจพิเศษ ก็เขียนเข้าไป

11.35 น. วีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ ลุกขึ้นประท้วงว่าผู้อภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็น / แต่ชวนวินิจฉัยว่ายังอยู่ในประเด็น

11.35 น. ปิยบุตร ระบว่า รธน ไม่ใช่เครื่องมือในการปกครองเท่านั้น หากไม่แยแส อาจทำตัวเหนือ รธน.เอง เช่นเดียวกับที่เคยทำ รัฐถาธิปัตย์ ยกเว้น รธน. เสมอ แต่ให้คนอื่นปฏิบัติ

11.37 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายว่า นายกฯเป็นนายกฯตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ฉะนั้นต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ต้องเลิกพฤติกรรมไม่แยแสรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นจะทำให้กลายเป็นคนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ และมีเหตุผลสำหรับการมีข้่อยกเว้นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเสมอ

11.46 น. ปิยบุตร อภิปรายว่า นายกฯได้ฉายาใหม่ บิดาแห่งข้อยกเว้น แต่การถวายสัตย์ หลังจากนั้น เป็นโรคไม่รับผิดชอบ นายกฯยอมรับกล่าวไม่ครบ ขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียว ในวันที่ 8 ส.ค. รับผิดชอบอย่างไร แต่การรับผิดชอบมี 2 ทาง คือ การเมือง / กฎหมาย ทว่า ทางการเมือง คือ ต้องขอโทษต่อสาธารณชนและลาออก

11.50 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุว่า สังคมตั้งคำถาม แต่ตัวนายกฯเป็นผู้กระทำผิด รธน. แต่กลับไม่แสดงความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่า นายกฯขาดความเป็นผู้นำ

11.52 ปิยบุตร เสนอข้อเสนอแนะ ให้นายกฯขอพระบรมราชานุญาตขอถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่อีกครั้ง ส่วนการกระทำต่างๆ ก็ให้ ครม.มีมติใหม่อีกครั้งหนึ่ง

11.53 น. ปิยบุตร อภิปรายสรุปว่า จนถึงขณะนี้ยืนยันชัดเจนว่า นายกฯถวายสัตย์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่แสดงความรับผิชดอบใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนไปจนหมดสิ้น11.54 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล สรุปทิ้งท้าย พูดถึงวิษณุว่า เป็นอาจารย์ทางตำรา อ่านหนังสือของวิษณุทุกเล่ม นิยายก็อ่าน กำลังรอนิยายเล่มใหม่ "ลงเรือแป๊ะ" / อยากให้เป็น อ.วิษณุ ปูชนียบุคคลคนเดิม หยุดให้ความเห็นช่วยเหลือรัฐบาล และพลเอกประยุทธ์

11:57 ผมไม่ต้องการ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งคนเก่าและคนใหม่ ไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อไป เพื่อรักษารัฐธรรมนูญเอาไว้ ขอให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

12.25 น. เสรีพิศุทธิ์ อภิปรายพาดพิงธรรมนัส แต่ไม่เอ่ยชื่อ บอกว่าอดีตผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนอาชีพเป็นคนเลี้ยงลิง เดินตามหลังนายกฯ และ บิ๊กป้อม ให้สัมภาษณ์ข่มขู่ฝ่ายค้าน ให้อภิปรายให้ดีๆ ฝากนายกฯจัดการ มิฉะนัน้จะเป็นรัฐบาลโจราธิปไตย

12.26 น.ปารีณา ประท้วง อภิปราย นอกประเด็น เสียดสีใส่ร้าย

12.30 น. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวสรุปว่า โดยเชื่อนายกฯคุมได้ แต่ที่คุมไม่ได้ คือ คุมสติตัวเอง และในฐานะรุ่นพี่ แนะนำนายกฯ รุ่นร้อง เอาอย่างป๋าเปรม ลาออกเถอะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend