ทางหลวงเผยถนนน้ำท่วมผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด

ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ปราจีนบุรี และศรีสะเกษ  จำนวน 14 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้  8 แห่ง สำหรับจังหวัดอุบลราธานีสถานการณ์น้ำเริ่มลดลง ทั้งนี้ ฝั่งขาเข้าเมืองอุบลฯ (ด้านซ้ายทาง) รถทุกชนิดยังผ่านไม่ได้และฝั่งขาเข้าอำเภอวารินชำราบ (ด้านขวาทาง) รถทุกชนิดยังผ่านไม่ได้ มีรายละเอียด ดังนี้

ทางหลวงเผยถนนน้ำท่วมผ่านไม่ได้ 8 แห่ง


จ.อุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง 1. ทล.24 ตอน บ้านสวน เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 420 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไปอ.เมืองอุบลราชธานี 2. ทล.2382 ตอน เขื่องใน ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 12 17 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 35 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่  3. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 - 15 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 15 - 20 ซม. ปิดการจราจร กม.10 17 ใช้ทางเลี่ยงทล.23 เข้าสู่ ทล.212 4. ทล.2404 ตอน เขื่องใน นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+929 (สะพานห้วยเรือ) คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 

ทางหลวงเผยถนนน้ำท่วมผ่านไม่ได้ 8 แห่ง


5. ทล.2404 ตอน เขื่องใน นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ ช่วงกม.ที่ 14 15 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 80 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 6. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 18 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 7. ทล.2412 ตอน ท่าวารี ท่าศาลา ช่วงกม.ที่ 9 10 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ทางหลวงเผยถนนน้ำท่วมผ่านไม่ได้ 8 แห่ง


จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง   ทล.2412 ตอน ท่าศาลา ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 - 16 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 90 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ทางหลวงเผยถนนน้ำท่วมผ่านไม่ได้ 8 แห่ง


ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และ   สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 

ทางหลวงเผยถนนน้ำท่วมผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

                                              

ทางหลวงเผยถนนน้ำท่วมผ่านไม่ได้ 8 แห่ง