ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563.

อดีตพนักงาน สธ.ร้อง "อนุทิน" ทวงคืนอายุราชการ

1.7K 15
อดีตพนักงาน สธ.ร้อง อนุทิน ทวงคืนอายุราชการ

ตัวแทนชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาร้องเรียนถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล ให้คืนอายุราชการขณะปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการเยียวยาที่ไม่เป็นธรรม


กรณีชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2543-2546 จำนวน 24,063 คนได้รับความเดือดร้อนจากที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ดำเนินแก้ไขเยียวยาให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานของรัฐทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ในกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งได้ตั้งไจทำงานเพื่อให้บริการดูแลรับใช้ประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดระยะเวลา 19 ปี

ด้านประธานชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  นายมานพ ผสม ระบุว่า มีบุคลากรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนนี้ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ได้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงานราชการกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน และส่วนที่สำนักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ อ.ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง มายังปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า "พนักงานของรัฐได้รับสิทธิ์ประโยชน์ดังกล่าวไปแล้วไม่สามารถดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาให้แก่พนังานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้" จึงเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งแก่พนักงานของรัฐฯและข้าราชการกลุ่มอื่นที่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การเยียวยาดังกล่าว 

จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังสำนักงาน ก.พ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ต้องคืนอายุราชการขณะปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐฯและเร่งออกหลักเกณฑ์การเยี่ยวยาใหม่ให้แก่อดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมด หลังจากยื่นหนังสือก็ได้มีเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ มารับข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล ต่อไป 

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend