ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สธ.จัดเวิร์กชอป "กัญชาทางการแพทย์" ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

489 11
สธ.จัดเวิร์กชอป กัญชาทางการแพทย์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงสาธารณสุข จัดเวิร์กชอป "กัญชาทางการแพทย์" ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งมอบน้ำมันกัญชาให้โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 12 เขตสุขภาพ

14 ส.ค. 62 - ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายทางการแพทย์ (Workshop) โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กว่า 200 คน จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เรื่อง "กัญชาทางการแพทย์" อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล มีนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง ต้องขอชื่นชมที่กระทรวงสาธารณสุขทำงานตอบสนองนโยบายรัฐบาล"กัญชาทางการแพทย์" ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม นับเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ระดมผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบ่งกลุ่มการทำงาน 6 ด้าน เพื่อทำแผนขับเคลื่อนนโยบายให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์ โดยในวันนี้ได้มอบน้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ให้โรงพยาบาลทั้ง 12 เขตสุขภาพ เขตฯละ 350 ขวด

"ผมคิดว่า ภายใน 3 เดือนนี้ เราจะได้เห็นความสำเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ การที่ได้เห็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเป็นรูปธรรมในวันนี้ ไม่ใช่รัฐมนตรีฯที่ดีใจ พี่น้องประชาชนคนไทยก็ดีใจ พวกเราทุกคนก็ดีใจที่กัญชาถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ใช่ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีฯแต่เป็นการตอบสนอง 1 ใน 12 นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล" นายวัชรพงศ์ กล่าวด้าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่อง "กัญชาทางการแพทย์"เป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องเร่งผลักดัน ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย การเวิร์กชอปในครั้งนี้ แบ่งการทำงานเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน 2.การแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านการปลูก การผลิต การกระจาย( supply chain ) 3.ระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน 4.การกำกับดูแล เช่น การปลดล็อคกัญชง การผลักดันเข้าบัญชียาหลัก ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกกฎหมาย 5.กลไกการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และ6.การจัดการความรู้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข

โดยทั้ง 6 กลุ่ม มีผู้บริหารระดับสูง อาทิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี เลขาธิการสำนักคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากกรม กองต่างๆ รวมทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากจังหวัดนำร่อง เป็นผู้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับน้ำมันกัญชาที่ได้รับมอบจากองค์การเภสัชกรรม ได้ส่งให้ 12โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 12 เขตสุขภาพ

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์