ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ประวิตร ถกสภากลาโหมนัดสุดท้าย ขอกองทัพเคียงข้าง ปชช.

730 15
ประวิตร ถกสภากลาโหมนัดสุดท้าย ขอกองทัพเคียงข้าง ปชช.

พลเอก ประวิตร เรียกประชุมสภากลาโหม วาระพิเศษ ถือเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่ง รัฐมนตรีกลาโหม โดยขอบคุณกองทัพ และย้ำให้อดทน มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติเคียงข้างประชาชน

พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหม วาระพิเศษ ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า พลเอก ประวิตร ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภากลาโหม และกำลังพลของทุกเหล่าทัพ ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาล ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การปกป้องสถาบันหลักของชาติและการดูแลผลประโยชน์ชาติ รวมทั้งการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย โดยเฉพาะวาระของชาติที่สำคัญสำหรับที่ผ่านมาภาพรวมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ มีพัฒนาการทางบวกในทุกด้าน 

ขณะเดียวกันเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศที่มีมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตามลำดับ ส่วนภัยคุกคามรูปแบบใหม่และความท้าทายด้านความมั่นคงที่หลากหลายมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนมากขึ้น 

จึงขอเป็นกำลังใจให้กองทัพปฏิบัติภารกิจด้วยความอดทนและเข้าใจถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนให้มากขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะงานด้านความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมือง พลเอก ประวิตร ยังได้กล่าวย้ำ ขอให้ กองทัพดำรงความมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติเคียงข้างประชาชนต่อไป พร้อมทั้งขอบคุณภาคประชาชน ที่เข้าใจการทำงานของกองทัพและสนับสนุนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เป็นผลให้ปัญหาสำคัญต่างๆของชาติได้รับการแก้ไขร่วมกันด้วยดี ประเทศสามารถเดินหน้าอย่างสงบ มั่นคงต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend