ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

ศาลฎีกาการเมืองพิพากษารอลงอาญา 'นาที' จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน

2.96K 1
ศาลฎีกาการเมืองพิพากษารอลงอาญา นาที จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และรอลงอาญา 1 ปีปรับ 4,000 บาท ในคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. ยื่นให้ศาลพิจารณาว่า นางนาที จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้นางนาที รัชกิจประการ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง คือจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยมีโทษมาก่อนจึงตัดสินให้รอลงอาญา 1 ปีและปรับ 4,000 บาท พร้อมทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมปี 2556 โดยก่อนการอ่านคำพิพากษา ศาลได้สอบถามจำเลยว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ นางนาทีใ ห้การรับสารภาพ ศาลจึงอ่านคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยไม่ต้องไต่สวนจึงมีการพิพากษา 

ทั้งนี้ภายหลังการฟังคำพิพากษา นางนาที มีสีหน้าเคร่งเครียด ส่วนทนายความของนางนาที นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง เปิดเผยว่าวันนี้นางนาทีไม่ค่อยสบาย แต่ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาล พร้อมฝากขอบคุณสื่อมวลชน ส่วนประเด็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส.คุณสมบัติหรือไม่นั้น ทนายความ เปิดเผยว่ายังไม่ได้พูดคุยกันถึงประเด็นนั้น ซึ่งวันนี้มาเพื่อมารอฟังคำพิพากษาเท่านั้น ส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ขอปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 102 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีการระบุถึงบุคคลที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หนึ่งในนั้นคือเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก โดยได้พ้นโทษมาไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคำพิพากษา คดีนี้เกิดจากการที่ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหานางนาที ว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

หลังพบว่า นางนาที ไม่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดพัทลุง 2 แปลง มูลค่า 2 ล้านบาท และหนี้สินของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ คู่สมรส จากการกู้ยืมเงินของบุคคลอื่น และหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวนราว 93,000,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่แสดงจำนวนกว่า 95,000,000 บาท สำนักงาน ป.ป.ช. จึงเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และขอให้ลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ในวันนี้ หลังจากยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ครบ ตั้งแต่สมัยที่พ้นจากตำแหน่งการเป็น ส.ส. จนมีการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมปี 2556


เรื่องโดย ชลธิชา รอดกันภัย | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend