โรงพยาบาลเลย สร้างตึกคนไข้ใน 10 ชั้น ได้รับพระราชทานชื่อ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วยงบประมาณ รวม 300 ล้านบาทระยะเวลาสร้างเสร็จ 3 ปี รองรับคนไข้ในได้วันละ 500 ราย

นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เลย เปิดเผยว่า จากสภาพปัจจุบัน ที่ จังหวัดเลย มีประชากร 639 ,801 คน มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียง 1 แห่งคือ รพ.เลย ขนาด 402 เตียง รับผิดชอบประชาชนทั้งในเขตจังหวัด นอกเขตจังหวัดรวมทั้งประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉาะจาก สปป. ลาว เข้ามารับการบริการเฉลี่ย 20,000 คน/ปี โรงพยาบาลเลย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะเก็บคารักษาไม่ค่อยได้ ทางโรงพยาบาลต้องจ่ายค่าลดหย่อนช่วยเฉลี่ยปีละ 10 ล้านบาท ต้องแก้ปัญหาโดยให้ผู้ป่วยในมานอนพื้นที่ว่างด้านนอกห้องคือระเบียงตึกต่างๆ และระบายคนไข้ไปใช้บริการที่ โรงพยาบาลเลย สาขากุดป่อง เพื่อลดความแออัด

ระบุปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันโดยคนไข้นอกเฉลี่ย 1,500- คน/วัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 480 คน/วัน นอกจากนี้อาคารหลายแห่งอยู่ในสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ใน 10 ชั้น มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท จึงขอรับการบริจาคงบก่อสร้าง เพื่อให้มีเตียงพอสำหรับผู้ป่วย ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่แออัด ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงอาจแพร่กระจายไปยังผู้ป่วยรายอื่น ๆ

ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 ปีคือปี 2562-2564 งบประมาณ รวมทั้งครุภัณฑ์ตางๆในอาคาร 300 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดปาห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมกับพระราชทานชื่อว่า "อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อสร้างเสร็จจะรองรับผู้ป่วยในได้เฉลี่ย 5oo คน /วัน แล้ว

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ซึ่งหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโมเป็น องค์อุปถัมภ์การก่อสร้าง โดยโอนเข้าบัญชี วัดป่าห้วยกุ่ม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลย เลขที่บัญชี 468-264741-6 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 042-862123 ต่อ 2263"