ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ในหลวง-ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน 'พลเอก เปรม'

9.3K 28
ในหลวง-ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พลเอก เปรม

เวลา 16.31น.วันที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร.1 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสด็จขึ้นพระพี่นั่งทรงธรรม ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ หรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม,พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา,พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร,พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส, พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม, พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระราชวินยาภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม, พระศรีรัตนวิมล วัดชัยชนะสงคราม และพระมงคลสุทธิวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร


เมื่อพระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสวดธรรมคาถา 4 รูป ขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์

นิมนต์ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระราชอาสน์ให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันเอก นิติ ติณสูลานนท์ ผู้เป็นหลานไปจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ สำหรับศพฟังธรรม พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา 10.30 น.วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เมื่อผู้แทนพระองค์ถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม วางพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่หน้าโกศพ แล้วจุดรูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป ที่จะสวดพระพุทธมนต์ และพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาช่วงเย็น สวดถวายพรพระ แล้วถวายภัตาหารพระสงฆ์ 10 รูป เมื่อฉันเสร็จ ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล อนุโมทนา ถวายอติเรก เป็นเสร็จพิธี

.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ตลอดทั้งวันมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, คณะองคมนตรี, ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมเคารพศพ และร่วมฟังสวดในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันจำนวนมาก

นางกอบทอง กลิ่นสุดใจ ข้าราชการเกษียณชาว จ.สงขลา อายุ 65 ปี เดินทางด้วยรถไฟจากสถานีหาดใหญ่มาถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อเช้าวันนี้ กล่าวว่า ในวาระครบ 7 วัน ตั้งใจจะมาส่ง พล.อ.เปรม ร่วมสวดพระอภิธรรม ก่อนหน้านี้ ร่วมในพิธีไว้อาลัยที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ท่านเป็นผู้มีคุณูปาการต่อจังหวัดสงขลา ทำประโยชน์ให้กับจ.สงขลา และชาติบ้านเมืองมามาก ก่อนมาวัดเบญจมบพิตรฯ ตนเดินทางทางลงนามไว้อาลัยที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ด้วย ทุกปีจะส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้ท่าน เพราะท่านเหมือนพ่อคนที่ 3 และจะรอจนถึงช่วงเย็นเพื่อเฝ้ารับเสด็จในหลวงและราชินี จะเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 7 วัน พล.อ.เปรม นอกจากนี้ ตั้งใจจะมาร่วมงานครบ 50 วัน และ 100 วัน ด้วย

ด้าน นางวารุณี วุฒิพงศ์ ชาวกรุงเทพฯ อายุ 75 ปี เล่าถึงความประทับใจ พล.อ.เปรม ทั้งน้ำตาว่า เดินทางมาจากบ้านพักย่านบางแต่เช้า เพื่อมางานพิธีศพครบ 7 วัน ตัวเองรักและเคารพ พล.อ.เปรมมาก ท่านมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นรัฐบุรุษที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นแบบอย่างให้กับคนไทย การจากไปของท่านรู้สึกเสียใจมาก เพราะจะหาบุคคลแบบนี้ได้ยาก ประวัติมีแต่คุณงามความดี

เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์