ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

คปภ.จี้ 'ประกัน' เร่งจ่ายสินไหมคดีชน 7 คัน

1.9K 14
คปภ.จี้ ประกัน เร่งจ่ายสินไหมคดีชน 7 คัน

คปภ.จี้บริษัทประกันเร่งจ่ายสินไหมผู้ประสบภัย กรณีรถกระบะพุ่งชน"รถเก๋ง-มอเตอร์ไซค์" รวดเดียว 7 คัน จนมีผู้เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย เบื้องต้นพบรถเก๋ง 2 คัน และมอเตอร์ไซค์ 1 คัน ไม่ได้ทำประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.

เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.สุทธิพล ทวีชัยการ ระบุจากกรณีรถกระบะหมายเลขทะเบียน บต 8191 อ่างทอง เฉี่ยวชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมจำนวน 7 คัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา บนถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 รายและบาดเจ็บ 7 ราย เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 2 นครสวรรค์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ติดตามและรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และให้ประสานความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง


รวมทั้งลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 ราย ได้มีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นๆไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ว่า รถกระบะหมายเลขทะเบียน บต 8191 อ่างทอง ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือพ.ร.บ.กับบมจ.นำสินประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ C61074P-000302 เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีความเสียหาย ต่อร่างกายหรืออนามัย จำนวน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน

นอกจากนี้ ยังพบว่ารถกระบะคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประเภท 1 ไว้กับ บมจ.นำสินประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ M61SPP-01224 เริ่มคุ้มครองวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 300,000 บาทต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 600,000บาทต่อครั้ง กรณีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ จำนวน 290,000 บาทต่อครั้ง กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ จำนวน 290,000 บาทต่อครั้ง สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 100,000 บาท ผู้โดยสาร 2 คน จำนวน 100,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลคนๆละ 50,000 บาทต่อคน การประกันตัว ผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

ในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการเฉี่ยวชนของรถกระบะคันดังกล่าว ประกอบด้วย รถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน ศง 3137 กรุงเทพมหานคร ทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือพ.ร.บ.ไว้กับ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ NCMI 9002172879 เริ่มคุ้มครองวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ

ส่วนรถกระบะหมายเลขทะเบียน บต 2729 อ่างทอง ทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือพ.ร.บ. กับบมจ.เมืองไทยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 9813953925610911 เริ่มคุ้มครองวันที่ 11 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2562 ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ

ส่วนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 กง 5574 กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการจัดทำประกันภัย รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 3610 อ่างทอง ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการจัดทำประกันภัย รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 5230 อ่างทอง ตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้จัดทำประกันภัย และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1กข 1808 อ่างทอง ทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือพ.ร.บ.กับ บมจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 8115061278748720 เริ่มคุ้มครองวันที่ 6 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน 2562

สำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 6 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 ราย พบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อกับโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อนำศพของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโล่ห์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และวัดไผ่แหลม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตดังกล่าวอย่างเต็มที่ และได้รับรายงานจากบริษัทประกันภัยว่าได้มีการติดต่อกับทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 6 รายแล้ว และจะเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยโดยด่วนต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ในส่วนของผู้บาดเจ็บ 7 ราย ที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอ่างทอง ยังคงพักรักษาตัว 3 ราย อีก 4 รายกลับบ้านแล้ว โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้แจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตาม พ.ร.บ. ให้กับผู้บาดเจ็บและโรงพยาบาลได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ติดตามให้มีการจ่ายตามสิทธิดังกล่าวต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์