ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมฯ"

7.23K 141
พระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

เมื่อเวลา 12.15น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ใจความว่า

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดไป" จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ รับพระปฐมบรมราชโองการว่า "ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระบรมราชโองการสุรสิงหนาท ประถมธรรมิกราชวาจาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ" แล้วกราบถวายบังคม 3 ครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จากนั้นเจ้าพนักงานทูลเกล้าฯ ถวายขันทองคำพร้อมพานรอง มีดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานแก่พราหมณ์ แล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงินพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์และผู้เข้าเฝ้าฯ

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ดับเทียนชัย พระสงฆ์สวดคาถาดับเทียนชัย ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ 80 รูป ที่มาเจริญชัยมงคลคาถาและถวายพรพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ แล้วเสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์