ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาววังทองประสบภัยแล้ง

390 9

พิษณุโลก - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขต อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ตามโครงการ "น้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562" ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านท่าโปร่ง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ซึ่งพบว่ามีราษฎรกำลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 260 หลังคาเรือน จำนวนประชากรกว่า 800 คน

รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่บริเวณจุดจ่ายน้ำของ อบต.ดินทอง หมู่ที่ 7 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ซึ่งจุดนี้ทาง อบต.ดินทอง เเจ้งว่าน้ำบาดาลสามารถใช้ดื่มได้โดยผ่านการตรวจสอบจากกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานน้ำบาดาลเขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากสถาการณ์ภัยแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ถึง 11 หมู่บ้านของตำบลดินทอง.

.


ต่อจากนั้นเดินทางไปติดตามในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านกกไม้แดง ตำบลดินทอง ซึ่งพบว่ามีราษฎรในหมู่บ้าน 220 หลังคาเรือน จำนวนกว่า 600 คน กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ภายหลังได้รับการประสานร้องขอการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม และองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

พร้อมทั้งได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกไปแจกจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งภายในวัดกกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลดินทอง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ราษฎรไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561/2562 ขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวเกี่ยวกับภัยเเล้งระดับอำเภอขึ้น ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ.

.

นอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ และรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีแผนดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ....

.

.

..

เรื่องโดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend