ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฟื้นวัดเชียงใหม่ รับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.16K 20

จังหวัดเชียงใหม่กำลังจะก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลก และความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ก็เริ่มนิยมที่จะมาเที่ยวชมวัดต่างๆ ที่เป็นแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ของ จ.เชียงใหม่ เราจะไปดูการเตรียมความพร้อมของวัดต่างๆ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว กับคุณเกรียงไกร รัตนา ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีวัดเก่าแก่ที่สะท้อนถึงศาสนา และวัฒนธรรมของศรัทธาชาวพุทธ โดยขณะนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้ามาชื่นชมและซึมซับพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับที่จังหวัดเชียงใหม่ จะก้าวเข้าไปเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคต

สถานภาพของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงสถานที่ ที่ชาวพุทธจะเข้ามาทำบุญและเรียนรู้หลักธรรมคำสอน แต่ปัจจุบันวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีการปรับบริบทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกลายเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะมาเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาที่มีอายุหลายร้อยปี 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นจุดหมายแรกๆของนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าชมในแต่ละวันมีมากถึง  1,200 คน ทำให้วัดต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดเก็บค่าเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงวัดที่สูงถึง 400,000 บาทต่อเดือน 

ภาพนักท่องเที่ยวที่ปรากฎอย่างหนาแน่นในวัดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังอยู่ระหว่างการก้าวเข้าสู่เมืองมรดกโลก โดยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแ่ห่งประเทศไทย ภัคนันท์ วินิจชัย มองว่า เมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่มีเสนห์ ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวมรดกโลก มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่การจัดระเบียบต่างๆก็ควรทำควบคู่กันไป เพื่อเกิดให้เกิดความยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยว เมื่อเชียงใหม่กลายเป็นเมืองมรดกโลก


เรื่องโดย เกรียงไกร รัตนา | ภาพโดย รัชดาพร ธิปัญญา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend