ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

SCN-CHO แจงรถโดยสารฯ NGV มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามกฏหมาย

855 37
SCN-CHO แจงรถโดยสารฯ NGV มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามกฏหมาย

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ได้ออกจดหมาย ชี้แจงประเด็นความสูงภายในตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) ว่า

ข้าพเจ้านายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ และในฐานะตัวแทนกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ขอชี้แจงในกรณีที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ในประเด็น ความสูงภายในตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)

ทางกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ขอชี้แจงว่า รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกฏหมาย รวมถึงข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกทุกอย่าง

โดยในข้อกำหนดประกาศ เรื่องความสูงภายในสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก กำหนดให้รถโดยสารที่กำหนดให้มีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารยืน เมื่อวัดในแนวดิ่งจากพื้นที่ที่ใช้เป็นช่องทางเดินถึงส่วนต่ำสุดของเพดานความสูงภายในรถตลอดช่องทางเดินที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารยืนต้องมีความสูงภายในไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร กรณีช่องทางเดินที่ไม่ได้กำหนดให้มีผู้โดยสารยืนจะต้องมีความสูงภายในไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร เว้นแต่ช่องทางเดินที่มีความยาวตลอดช่องทางเดินไม่เกิน 2 เมตร จะมีความสูงภายในน้อยกว่า 1.60 เมตรก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

สำหรับกรณีรถของทางกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ความสูงภายในที่เป็นช่องทางเดินและกำหนดให้เป็นที่สำหรับผู้โดยสารยืนความสูงภายใน 2.52 เมตร สำหรับเบาะนั่งส่วนสุดท้ายความสูงภายใน 1.46 เมตร และมีความยาวของช่องทางเดินน้อยกว่า 2 เมตร จึงเป็นตามที่ประกาศกำหนด ขณะเดียวกันรถโดยสารฯ ดังกล่าวได้กำหนดผู้โดยสารนั่ง 35 คน ผู้โดยสารยืน 11 คน (การกำหนดพื้นที่สำหรับผู้โดยสารยืน 1 คน ต่อ 2,400 ตารางเซนติเมตร) โดยกำหนดที่ยืนของผู้โดยสารยืนบนช่องทางเดินที่มีความสูงภายใน 2.52 เมตร ซึ่งเป็นไปตามประกาศกำหนด

อนึ่ง ทางกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ได้ทำหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอความเห็นชอบแบบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ยี่ห้อ BONLUCK รุ่น JXK6120L - NGV 01 ซึ่งต่อมากรมการขนส่งทางบกได้พิจารณา และมีหนังสือที่ คค 0418.3/12367 ลงวันที่ 6 ส.ค.2558 ให้ความเห็นชอบแบบรถโดยสารดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนโดยทั่วกัน โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ผลกระทบต่าง ๆ รับรองด้วยความเป็นบริษัทที่ได้รับการวัดผลบรรษัทภิบาล 5 ดาวในปีปัจจุบันและติดต่อกัน 2 ปี และขอขอบคุณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์