ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ป.ป.ท.ชี้นร.ผีอุบลฯ สูบงบอุดหนุน-โยงย้ายผอ.พาสชั้น

1.14K 52
ป.ป.ท.ชี้นร.ผีอุบลฯ สูบงบอุดหนุน-โยงย้ายผอ.พาสชั้น

ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ติดตามความคืบหน้ากรณี "นักเรียนผี"พบมีจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง ชี้มีผลต่อการเบิกจ่ายงบอุดหนุนฯ และการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียนแบบพาสชั้นข้ามห้วย คาดนร.ผีมีทั่วประเทศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยพ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของป.ป.ท. (ส่วนกลาง) และปปท. เขต 3 ในการเร่งรัดขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงความคืบหน้าในการดำเนินงาน กรณีการตรวจสอบโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตจังหวัดใกล้เคียง หลังได้รับการร้องเรียนว่า มีบางโรงเรียนพบรายชื่อนักเรียนเกินเข้ามาในบัญชีชื่อนักเรียนที่มีอยู่จริง หรือนักเรียนผี ซึ่งอาจมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ณ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ต.ท. วันนพ กล่าวว่า ป.ป.ท. จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center 2016: DMC) ว่าสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียนหรือไม่ และจะขยายผลไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ว่า มีความถูกต้องและสอดคล้องกันหรือไม่ และจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการคงสถานะขนาดของโรงเรียนไว้โดยอาศัยจำนวนนักเรียนในระบบ DMC เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ในการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียนด้วย

สำหรับผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จำนวนนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC มีจำนวน 527 คน ซึ่งไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนตามใบรายชื่อที่เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีเพียง 406 คน โดยมีจำนวนต่างกันถึง 121 คน ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อขนาดของโรงเรียน ป.ป.ท. เห็นว่า รูปแบบของการกระทำดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป


เรื่องโดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์