จังหวัดสมุทรปราการ ประสานวิศวกรเข้าสำรวจโครงสร้าง อาคารโรงงานไทยพัฒนา กระดาษ ในเขตสมุทรปราการที่เกิดเพลิงไหม้ พร้อมเร่งควบคุมเพลิงในจุดเก็บวัสดุกระดาษที่ใช้ในการผลิตที่ยังลุกลามต่อเนื่อง ติดตามความคืบหน้า กับคุณอิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์ รายงานจาก โรงงาน PCI อ.ท้ายบ้าน เมือง จ.สมทรปราการ