ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนากะตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจุดที่ถูกน้ำท่วมหนักระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตรได้ทยอยกลับเข้าบ้าน หลังจากน้ำแห้งเกือบทั้งหมด สิ่งที่หลงเหลือไว้คือร่องรอยความเสียหาย


ติดตามจากคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ