ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศธ.ยันนักเรียนสังกัดสพฐ.ไม่ซ้ำซ้อน

877 20
ศธ.ยันนักเรียนสังกัดสพฐ.ไม่ซ้ำซ้อน

รองปลัดศธ.เผย มี 18 หน่วยงานจัดการศึกษา ป.1-ม.6 เลขบัตรปชช.ซ้ำซ้อน 118,659 รหัส ในส่วนของสพฐ.มีระบบตรวจสอบเชื่อไม่มีนักเรียนผีจากกรณีเนชั่นทีวี เปิดโปงทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในสังกัดสพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561 หลังมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบว่า การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนในสังกัดสพฐ. ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงมัธยมศึกษาเกิดความซ้ำซ้อน โดยมีการนำรายชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณ โดยพบนักเรียนผีที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกว่า 70,000 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพีระ รัตนวิจิตร ชี้แจงว่า ส่วนราชการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาล 1 ม.6 มี 18 ส่วนราชการ ได้แก่ สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กองบัญชาการกองทัพไทย) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 มีจำนวนนักเรียนรวมทุกสังกัดทั่วประเทศ 12,696,907 คน ผลการตรวจสอบพบว่า มีรหัส 13 หลัก ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซ้ำซ้อนกัน 118,659 รหัส

สำหรับ จำนวนนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นไปไม่ได้ที่จะซ้ำซ้อนเพราะภายในหน่วยงานของ สพฐ. โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ และไม่ยอมให้สถานศึกษาคีย์รหัส 13 หลัก ซ้ำซ้อนลงในระบบได้เอง

รองปลัดศธ. บอกด้วยว่า ปัจจุบันทุกส่วนราชการ มีโปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อนภายในหน่วยงานของตนเอง แต่ถ้าเป็นต่างหน่วยงานจะต้องนำข้อมูลมาตรวจสอบที่ส่วนกลางจึงจะตรวจสอบพบว่าข้อมูลนั้นซ้ำซ้อนกันหรือไม่


เรื่องโดย สรารัตน์ รัตนสุวรรณ / ทีมข่าวชั่วโมงสืบสวน รายงาน | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์