2 บอร์ดซุปเปอร์ฮีโร่ ฟ้องอาญา 3 เกลอ "วิชัย-ศุภนันท์-พิชากร" ค้านประนอมหนี้หุ้นกู้มิชอบด้วยกฎหมาย อ้างเป็นตัวแทนไอเฟค ทั้งๆที่ถูกก.ล.ต.ลงดาบ ปลดออกจากตำแหน่ง ห้ามนั่งกก.บริษัทจดทะเบียน ยันตัวเองไม่มีเอี่ยวลาก รร.ดาราเทวี ค้ำหนี้หุ้นกู้


รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในวันนี้ (5 พ.ย.61) กรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย  พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ จะดำเนินการฟ้องและยื่นคัดค้านการกระทำประการนอมหนี้โดยมิชอบ เนื่องจากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิชากร เหมมันต์ ทนายความตัวแทนไอเฟคได้สร้างความเสียหายเกือบ 400 ล้านบาทต่อกลุ่มบริษัทของไอเฟค


เนื่องจากนายวิชัยและพวกไปทำการประนอมหนี้โดยผิดกฎหมายแอบอ้างตัวเป็นผู้แทนบริษัทไอเฟค ใช้เอกสารใบมอบอำนาจเก่าซึ่งได้ลงนามไว้เกือบสองปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นนายวิชัย ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทไอเฟค และก.ล.ต.ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อนายวิชัยข้อหาจงใจทุจริตต่อหน้าที่ถึงสองครั้ง ดังนั้นใบมอบหน้าที่มาอ้างบนศาลแพ่งจึงใช้ไม่ได้


นอกจากนี้ นายวิชัยซึ่งยังเป็นกรรมการบริษัทลูกยังนำเอาทรัพย์สินทั้งหมดของโรงแรมดาราเทวี ซึ่งมีมูลค่ากว่า4,000 ล้านบาท มาเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 88คน ที่ตนไปทำประนอมหนี้ด้วยทั้งทั้งที่โรงแรมดาราเทวีไม่เคยมีนิติกรรมใดใดกับผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 88 คนกลุ่มดังกล่าว


ทั้งนี้ การกระทำของนายวิชัย ทางกรรมการบริษัทไอเฟคปัจจุบันไม่เคยรู้เห็น ไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบอำนาจให้ไปกระทำการ และคณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งคัดค้านไปยังนายศุภนันท์และแจ้งให้ ก.ล.ต.รับทราบมาหลายเดือนแล้ว


ทางกรรมการทั้งสองท่านของบริษัทไอเฟคจึงต้องทำการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนโดยฟ้องอาญานายวิชัย นายพิชากร และนายศุภนันท์ และฟ้องคัดค้านการประนอมหนี้ที่กระทำโดยผิดกฎหมาย ในวันที่  5พฤศจิกายน 2561