"บิ๊กป้อม" ปลื้ม! ชายไทยสมัครทหารสูงขึ้นต่อเนื่อง

พลเอก ประวิตร ปลื้ม ชายไทยสมัครใจเข้ารับราชการทหารสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 ส่วนปี 2561 กองทัพต้องการ 104,734 นาย ยอดผู้สมัคร 44,797 นาย พร้อมย้ำหน่วยทหารทุกเหล่าทัพ ต้องใส่ใจดูแลทหารทุกคน เสมือนพี่น้องและปฏิบัติอย่างสมเกียรติ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบรายงานผลการตรวจเลือกทหารกองเกินทั่วประเทศ ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยปีนี้มีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกทั่วประเทศ 525,621 คน ยอดที่กองทัพต้องการ 104,734 คน หรือ ร้อยละ 20 ของยอดเข้ารับการตรวจเลือก มีผู้สมัครใจเป็นทหาร 44,797 คน หรือ ร้อยละ 43 ของยอดที่ต้องการ


ทั้งนี้ ภาพรวมของการตรวจเลือกทหารกองเกินทั่วประเทศที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554-2557 มีผู้สมัครใจเข้าเป็นทหาร โดยเฉลี่ย ร้อยละ 31 ต่อปี จากยอดที่กองทัพต้องการในแต่ละปี


สำหรับปี 2558-2561 มีผู้สมัครใจเข้าเป็นทหาร โดยเฉลี่ยร้อยละ 46 ต่อปี จากยอดที่กองทัพต้องการในแต่ละปี ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดย พลเอก ประวิตร กำชับผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและปฏิบัติกับทหารทุกคนอย่างสมเกียรติ การฝึกปรับสภาพทหารใหม่ทุกคนให้เป็นตามแบบฝึก พิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ให้มีอันตราย


ส่วนการลงโทษให้ยึดแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด และขอให้ระลึกว่า ทหารทุกคนเปรียบเสมือนลูกหลานหรือน้องๆ ที่หมุนเวียนเข้ามารับใช้ชาติและช่วยเหลือประชาชน กองทัพต้องเป็นสถาบันหลักที่ต้องเป็นที่เชื่อมั่นกับประชาชน พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ ในการช่วยเสริมสร้างทหารทุกคนให้มีวินัย พัฒนาการศึกษาและทักษะอาชีพให้ทหารพร้อมที่จะเป็นหลักให้กับครอบครัวเมื่อปลดประจำการ