ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

"คนดวงแข็ง!!"คำทำนายหลัง"หมอดูเมืองพะเยา" ดู"ลายมือ"ประยุทธ์

1.08K 4
คนดวงแข็ง!!คำทำนายหลังหมอดูเมืองพะเยา ดูลายมือประยุทธ์

"นายกฯ" บอก ม่วนใจ๋ ได้มา "พะเยา" ลั่น ขรก.ผิดลงโทษสถานหนัก แขวะ กี่สิบปีพูดลดเหลื่อมล้ำ ก็ทำไม่ได้ ซัด "ถนนไร้ฝุ่น" ไปอยู่ไหน เมิน "ประเทศกูมี" ชี้ ไปสนใจยิ่งไปกันใหญ่ ถาม ตัวเองเผด็จการขนาดนั้นหรือ ยิ้ม "หมอดูเฒ่า" บอก ดวงแข็ง งานทุกอย่างจะสำเร็จ เป็นนายกฯ อีกยาว

              เมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 เวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. ได้เดินทางมายังลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา เพื่อเป็นประธานสังขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลรวมให้กับราษฎร โดยมีประชาชนประมาณ 500 คนมาต้อนรับ จากนั้น นายกฯกล่าวว่า "สวัสดี มากว๊านพะเยาม่วนอกม่วนใจ๋" อากาศดี มีหลายชนเผ่ามาให้การต้อนรับ การมาเยี่ยมเมืองนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้ง สมัยที่ตนเป็นผบ.ทบ.ก็เคยมาตรงนี้ และวันนี้ที่มาเพื่อตรวจการบ้าน หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินงานผ่านมา 4 ปีที่มีการทุ่มเทแผนงานมามาหลายกิจกรรม หลายมิติ เป็นการตรวจการบ้านส่วนราชการ ทำงานกันอย่างไร บางอย่างต้องเร่ิมต้น บางอย่างต้องมีความต่อเนื่อง ส่ิงต่างๆเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีการทำงาน 5 ปี 10 ปีและ 20 ปีเพราะบางอย่างต้องใช้เวลาในการทำงาน ไม่ใช่แค่1-2 วันจบ อย่างที่ใครๆพูดกัน แต่ละโครงการมีหลายขั้นตอน แม้กระทั่งการขุดลอกกว๊านพะเยา ที่ผ่านมาให้งบประมาณ 300 กว่าล้านบาท วันนี้ก็ต้องมาให้ระยะที่ 2 เพื่อให้กว๊านพะเยามีความสมบูรณ์ในทุกมิติ  

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลเน้นย้ำจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศที่จะต้องมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและต้องมีความสงบเรียบร้อย โลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทุกคนต้องตื่นตัว ตระหนักรู้ว่าวันนี้และวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมือง โลกเราเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโลยีเป็นโลกโซเชียลที่เขาเรียกว่าโลกเสมือนจริง ขณะนี้ยังไม่เต็มรูปแบบก็ยังวุ่นวายพอสมควร แต่รัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังจะไปควบคุมใครทั้งสิ้น กฎหมายเดิมที่ออกมาหรือกฎหมายเดิมที่มีอยู่ ถ้าทุกคนเคารพก็จะไม่มีปัญหา คงไม่มีใครอยากทำกฎหมายเพิ่ม ลองถามนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายกฎหมายดู เพราะการออกกฎหมายไม่ง่ายนัก ต้องเข้าสภา ผ่านการตรวจสอบของกฤษฎีกา ทำมากเกินไปก็ไม่ได้ เพราะคนก็จะไม่ยอมรับ เอาแค่กฎหมายเดิมที่อยู่ ถ้าทุกคนเคารพทุกข้อทุกเรื่องก็จะเกิดความเท่าเทียมและจะเป็นความเท่าเทียมของโอกาสที่ไม่ไปเบียดเบียนใคร วันนี้ต้องคิดใหม่ไปกับผม อาจจะช้าไม่ถูกใจ แต่เพื่อความมั่นคงขอให้อดทนลำบากนิดหนึ่ง เพื่อให้ลูกหลานวันข้างหน้า

 

นายกฯ กล่าวว่า ข้าราชการจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือและข้าราชการต้องเป็นผู้นำ ไม่ใช่นายกฯสั่งไปแล้วปฏิบัติไม่ได้ ส่ิงสำคัญก็คือการทุจริตผิดกฎหมาย ถ้ามีต้องลงโทษสถานหนัก ไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าแจ้งไปแล้ว ไม่ดำเนินการขอให้ส่งมาที่ตน ที่ผ่านมามีทั้งให้ออก ปลดออก ทำมาเยอะ ขอให้แจ้งมา เพราะตนไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ วันนี้ใครจะพูดอะไรก็ชั่ง ตนไม่เถียงเขาหรอก กว๊านพะเยาจะม่วนใจ๋อย่างเดียวไม่ได้ ต้องไปอย่างอื่นอีก การเป็นรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนไม่ใช่คนของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่เช่นนั้นก็จะถึงแยกเป็น 2 ฝั่งเสมอซึ่งจะสร้างอนาคตไม่ได้                 

 นายกฯ กล่าวว่า การขายสินค้าประจำตำบลหรือโอทอปนั้น เป็นความริเริ่มของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งวันนี้ทรงทำอยู่ ขณะที่มีหลายคนเอาเรื่องโอทอปนี้มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว ตนคิดว่าไม่ใช่ และรัฐบาลนี้จะนำสิ่งต่างๆ ที่ดี เป็นประโยชน์อยู่แล้วมารักษา สืบสาน ต่อยอด เหมือนหลายโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยไม่ได้มุ่งหวังมาใช้เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อรัฐบาล แต่ต้องการจะสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน และต้องทำเพื่อสร้างประโยชน์  สำหรับเรื่องการเกษตร ข้าราชการในพื้นที่ต้องทำความเข้าใจ ถ้าตนถามแล้วตอบไม่ได้ จะต้องมีเรื่องแน่นอน  เราจำเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ำ เป็นเรื่องที่พูดกันมาหลายรัฐบาลแล้ว ทั้งการลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายรายได้ ถามว่าเขาพูดมากี่สิบปีแล้ว แต่ก็ยังทำไม่ได้ และยังมาบอกว่าจะทำแบบเดิมอีก ซึ่งต่างจากรัฐบาลนี้ที่เข้ามาทำอย่างมีแผนงานทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว มีแผนแม่บทและขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งบางเรื่องควรทำเสร็จตั้งนานแล้ว ไม่ควรมาทำในตอนนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า  รัฐบาลนี้มีบัตรผู้สูงอายุ บัตรผู้มีรายได้น้อย ขอถามว่าที่แล้วมาเคยมีใครทำแบบนี้บ้างหรือไม่ โดยให้เงินไปซื้อสิ่งของที่จำเป็น ไม่ใช่ให้เงินไปซื้อกล้วยแขก อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่ผลิตสินค้า แต่ถามว่าชาวบ้านผลิตสินค้าอย่างนั้นได้เองหรือไม่ อย่าให้ใครมาบอกว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วขอเป็นเงินดีกว่า ถ้าบอกว่าทำเพื่อเอื้อประโยชน์ ก็คงทำอะไรไม่ได้ทั้งสิน คงเป็นการถมและอุดรูรั่ว และไม่ได้ทำอะไรสักที แต่รัฐบาลนี้ต้องการสร้างความเข้มแข็งโดยมีโครงการไทยนิยม และขอให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาประเทศ

"อย่าไปหวังว่ารอใครเข้ามาแล้วจะทำได้ดี หรือรอคนใหม่ ก็รอไปเรื่อยๆ กว๊านพะเยาในน้ำมีปลา บนฟ้ามีนก อย่าให้ใครเป็นนกบินเอาปลาไปกินหมด เลือกกันไปมา สุดท้ายก็เป็นนกที่กินปลาด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ปลาต้องป็นปลาของพวกเรา นกที่มาต้องไปกินปลา เลือกไปเลือกมาก็จะได้ไม่ผิด เพราะเรามีศักยภาพเยอะแยะ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว นายกฯ กล่าวว่า หลายโครงการที่จ.พะเยา เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตนขอถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่ อาทิ ถนน 21 เส้นที่เสนอมาว่าจะทำเป็นถนน 4-6 เลน แต่ตอนนี้ยังเป็นถนน 2 เลนอยู่เลย และไม่ต้องพูดถึงถนนไร้ฝุ่น เพราะมันไร้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ตนไม่ได้อยากไปว่าใคร แต่ที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่ น่าเห็นใจมาก 

ผู้สื่อข่าวรายงาว่า ระหว่างการปราศรัยตอนหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ถามชาวบ้านในงานว่าเข้าใจสิ่งที่ตนพูดหรือไม่ ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าชาวบ้านไม่เข้าใจ หรือตนไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดเอง แต่ถ้าชาวบ้านจะขออะไรให้ สามารถขอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  

นายกฯ กล่าวว่า ตนอยากให้ทุกกระทรวงไปไล่ในพื้นที่ว่าที่ทำทั้งหมดมีปัญหาตรงไหน การทุจริตมีอยู่หรือเปล่า ถ้ามีต้องถูกลงโทษ ต้องเอาออก ไล่ออก ปลด ไม่ว่าจะพลเรือน ตำรวจ ทหาร ไม่มีใครเส้นใหญ่ประเทศไทยจะไปข้างหน้าได้ต้องลืมประโยชน์ส่วนตน การทำงานเหนื่อยทุกคนแต่พื้นที่จริงต้องเหนื่อยกว่า อย่าทำงานบนห้อง เป็นเจ้าใหญ่นายโต ให้ไปดูข้างล่างหาชาวบ้าน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น ไปทุกหมู่บ้าน อย่าให้ใครเขามาพูดว่าหรือบิดเบือน ถ้าไม่ช่วยกันก็เลิก ประเทศไทยเลิกดีกว่า

"เรื่องอะไรไม่สำคัญอย่าไปสนใจ เรื่องในเว็บไซต์ ในโซเชียล เปิดดูสิจากเพลงอะไรก็ไม่รู้ อย่าไปสนใจ ผมไม่สนใจ สนใจมันทำไม สนใจก็ยิ่งไปกันใหญ่ ก็คิดแล้วกันว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ใช้วิจารณญาณว่าอย่างไร ฟังแล้วว่าอย่างไร ฟังแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ มันลำบากขนาดนั้นเชียวหรือ เผด็จการมากขนาดนั้นเชียวหรือ ถ้าเผด็จการผมไม่ต้องมาแบบนี้หรอก พูดจนเมื่อยอยู่แล้ว ใช่ไหม ถ้าเผด็จการนั่งสั่งอย่างเดียว หาผลประโยชน์เท่านั้น แต่ผมไม่เคยคิดอย่างนั้น และนี่ผมคิดว่าผมทำมากกว่าด้วยซ้ำไป อย่าให้ใครเขามาบิดเบือน ฉะนั้น หากเราปล่อยให้มีเรื่องอย่างนี้ และนิยมชมชอบว่าเป็นสิทธิเสรีภาพโดยที่ไร้ขีดจำกัด วันหน้ามันจะเดือดร้อนกับท่าน ครอบครัวท่าน ลูกหลานท่านจะว่าอย่างไร ถ้าสังคมเป็นแบบนี้ ผมว่าเราอยู่กันไม่ได้หรอก อย่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือคนอื่น" นายกฯกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดต้องชม "บ้านบัว" หรือตลาดประชารัฐ ซึ่งได้มีการนำสินค้าพื้นบ้านและสินค้าโอท็อป งานฝีมือต่างๆมาจำหน่าย พล.อ.ประยุทธ์ ได้แวะให้พ่อหมอแก้วมูล บัวเงิน อายุ 78 ปี หมอดูชื่อดังของชาวภูคำยาว และจังหวัดพะเยา ได้ผูกสายสิญจน์ปลุกเสกสาลิกาลิ้นทองสีแดง และสายสิญจน์สีเหลือง เพื่อป้องกันศัตรูและภัยอันตราย ให้กับพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมทำนายดวงหลังดูลายมือว่า "เป็นคนดวงแข็งดูแล้วงานทุกอย่างที่ทำจะประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีจิตใจที่หนักแน่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคน ดังนั้นงานที่ทำทั้งหมดจะเป็นผลสำเร็จ แต่มีข้อเสียที่เป็นคนโกรธง่ายหน่อยและใจร้อน" ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับยิ้มชอบใจพร้อมบอกว่า "พอแล้วไม่ต้องดูต่อ แค่รู้ว่าประสบความสำเร็จก็พอ"ก่อนจะยกมือไหว้ และเข้าไปสวมกอดพ่อหมอแก้วมูล ก่อนจะขอให้พ่อหมอได้ดูดวงให้กับรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยภายหลังที่พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดคุยกับพ่อหมอแก้วมูล ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงดวงของพล.อ.ประยุทธ์ พ่อหมอแก้วมูล เปิดเผยว่า เท่าที่ดูลายมือมีเส้นลายมือที่ชัดเจน เป็นคนดวงแข็งและจากการทำนายลายเส้นคิดว่างานกันพี่พล.อ.ประยุทธ์ทำอยู่จะประสบความสำเร็จทุกงานที่ตั้งใจทำ และเชื่อว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกยาวนาน


เรื่องโดย วรวิทย์ พุ่มพวง | ภาพโดย วรวิทย์ พุ่มพวง/NationPhoto
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์