ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศแต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ เป็นสมาชิก คสช. "พล.อ.อภิรัชต์" นั่งเลขาธิการ

3.76K 126
ประกาศแต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ เป็นสมาชิก คสช. พล.อ.อภิรัชต์ นั่งเลขาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คสช. ที่ 2/2561 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผบ.เหล่าทัพชุดใหม่เป็นสมาชิก "พล.อ.อภิรัชต์" นั่งเลขาธิการ คสช.

วันที่ 27 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2560

ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

3. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

4. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

6. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

7. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

8. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

9. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

10. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

11. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

12. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

13. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

15. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 3 ให้สำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์