ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

อนุมัติปรับปรุง "หอประชุมกองทัพเรือ" 343 ล้านบาท

2.87K 64
อนุมัติปรับปรุง หอประชุมกองทัพเรือ 343 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงกลาโหม เปนการขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมจำนวน 343,288,000 บาท โดยแบ่งเป็น งานปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 296,588,000 บาท งานปรับปรุงราชนาวิกสภา 16,600,000 บาท และ งานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ 30,100,000 บาท

ทั้งนี้มีเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อการประชุม ครม. วันที่ 11 ต.ค. 2559 นายกฯได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมระดับนานาชาติ

ต่อมากองทัพเรือได้พิจารณาปรับรุงหอประชุมฯร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและจัดทำรายละเอียดงบประมาณการปรับปรุงในระยะแรก ซึ่งเป็นการปรับปรุงโดยไม่ได้เพิ่มขีดความสามารถหลักของหอประชุมกองทัพเรือวงเงิน 434,759,400 บาท

แบ่งเป็นงบประมาณส่วนต่างๆดังนี้ 1.งานปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ 266,804,400 บาท 2.งานก่อสร้างอาคารจอดรถใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถเดิม 93,995,000 บาท 3.งานปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา 55,160,000 บาท 4.งานสาธารณูปโภคภายนอกใหม่ 12,500,000 บาท 5.งานปรับปรุงพื้นที่เพี่อรองรับการก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่ (ย้ายกองพันสารวัตรทหารเรือ ที่1) 25,000,000 บาท และ 6. การจ่างออกแบบโครงการฯ 21,300,000 บาท

โดยเมื่อ 16 พ.ค. 2560 ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม (งบกลาง) จำนวน 140,263,000 บาท ให้กองทัพเรือ 3 รายการ 2,5,6 ส่วนงบประมาณอื่นให้กระทรวงกลาโหมขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย

ซึ่งกองทัพเรือได้จ้างบริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ออกแบบ ซึ่งทางบริษัทได้ส่งมอบงานออกแบบและงบประมาณการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือระยะแรก 344,000,000 บาท

แบ่งเป็น งานปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 297,300,000 บาท งานปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา 16,600,000 บาท และ งานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ 30,100,000 บาท

ต่อมานายกมีบัญชาเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม ใช้งบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนของงบกลาง จากรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็ร จำนวน 343,288,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง โดยแบ่งเป็น งานปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 296,588,000 บาท งานปรับปรุงราชนาวิกสภา 16,600,000 บาท และ งานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ 30,100,000 บาท

นอกจากนี้การอนุมัติงบประมาณตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ยังได้ให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ของหอประชุมกองทัพเรือให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รมทั้งให้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหอประชุมกองทัพเรือและบริเวณใกล้เคียงให้มีทัศนียภาพที่เหมาะสม สวยงามและมีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำได้เป็นจำนวนมาก เช่นการทำทุ่นลอยริมแม่น้ำ

ทั้งนี้หอประชุมกองทัพเรือ ได้เริ่มก่อสร้างในปี 2545 ในพื้นที่ของกรมสารวัตรทหารเรือ และปรับปรุงต่อเติมอาคารราชนาวิกสภา เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ และชมกระบวนเรือพระราชพิธี ของผู้นำเขตเศรษฐกิจ จำนวน 21 ประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค 2003 (พ.ศ.2546)

โดยกองทัพเรือได้ว่าจ้าง บริษัท ถิรสิทธิ์ จำกัด ในการก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพเรือ วงเงินจำนวน 305,109,000.03 บาท ซึ่งที่ผ่านมามีโอกาสใช้จัดงานสำคัญๆต่างๆ เช่น การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2003 , การแสดงกระบวนเรือพระราชพิธี ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 , รัฐพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 รัฐพิธีงานสโมสรสันนิบาต พ.ศ. 2551


เรื่องโดย อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์