ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"แม่ฮ่องสอน" เล็งของบนายกฯ 1.6 พันล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.10K 81

ในวันนี้นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อเสนอและปัญหาในพื้นที่ บรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไร ไปติดตามกับคุณปฏิญญา ศรีสุภมาตุ รายงานสดเข้ามา

ภารกิจการตรวจราชการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะในช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เป็นเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนหรือ คทช.ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งถือเป็นโมเดล แห่งแรกของประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่ากว่า 7 ล้านไร่ มีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดในประเทศ แต่ประชากรกว่า2 แสนคน อาศัยในพื้นที่ป่า ไม่มีสิทธิ์อาศัยทำกิน ส่งผลให้ราษฎร มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศ ดังนั้นการมอบที่ดินชุมชนเขตป่าสงวนให้ราษฎรครั้งนี้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาความนากจนอย่างยั่งยืน และจะมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ คสช.ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินตั้งแต่ก่อนปี 2541 เป็นระยะเวลา 30 ปี เสียค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินไร่ละ 25 บาทต่อ 30 ปีโดยไม่สามารถขายสิทธิ์ได้ แต่ถ่ายโอนให้ทายาทได้ ส่วนผู้ที่มาครอบครองสิทธิ์ที่ดินหลังปี 2541ต้องปลูกไม้ยืนต้นไร่ละ 40 ต้น ได้จัดมอบที่ดินทำกินชุมชนเขตป่าสงวนให้ราษฎร รับรองให้อยู่อาศัย30ปี ไร่ละ 25 บาท 11 หมู่บ้าน 4 ตำบล ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

หลังจากนี้ ทางนายกรัฐมาตรีและคณะ จะเดินทางไปยัง ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำปาย ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะรับฟังปัญหาประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของคนแม่ฮ่องสอน ภายใต้ความคิด "คนแม่ฮ่องสอนสร้างป่า สร้างสุข สร้างรายได้"โดยเบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อออกนโยบายในการดำเนินการทั้งหมด4ข้อด้วยกัน อาทิ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้มีการสนับสนุนพัฒนาการขนส่งทางอากาศ เส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอน และศึกษาระบบรางเพื่อเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เรื่องของนวัฒกรรมการเกษตร การเปิดตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งทางแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพในการเพาะปลูก แต่ขาดความรู้ในการกระจายสินค้า

รวมทั้ง.สนับสนุนความรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป ในด้านการแพทย์ สาธารณสุข แม่ฮ่องสอนมีแพทย์ประจำอยู่เพียง 56 คน จำนวนสัดส่วนแพทย์ต่อประชาชน เท่ากับแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 4,927 คน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และการค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดน เนื่องจากแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมา รัฐบาลกำลังพิจารณายกระดับจุดผ่อนปรนการค้าให้เป็นด่านถาวร เนื่องจาก แม่ฮ่องสอน อยู่ติดกับรัฐคยา การเดินทางเข้าไปยังทะเลสาบอินเลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมียนมา ทำได้ง่ายระยะทางไม่ไกลมากนัก

ซึ่งจะมีการบันทึกข้อเสนอทั้งหมดเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงบ่ายวันนี้

หลังจากที่ทาง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม นิทรรศการของชาวแม่ฮ่องสอน อาทิ กลุ่มคนอนุรักษ์ป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ กลุ่มวนเกษตรแปลงใหญ่ การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกลุ่มศิลปาชีพ การสร้างอาชีพคนในชุมชนแล้ว ทางพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะจะได้เดินทางไปยัง ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพัฒนาจังหวัดแม่อ่องสอน โดยเฉพาะเรื่องของที่ดินทำกินเนื่องจากร้อยละ 87 เป็นพื้นที่ป่าสงวนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีข้อจำกัด หลายประการทำให้ชาวบ้านไม่สามารถไปใช้เป็นพื้นที่กินได้

จึงขอให้ทางภาครัฐ อนุมัติพื้นที่ดังกล่าว จัดสรรให้ราษฎรใช้เป็นพื้นที่ทำกินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ รวมทั้งขอเร่งรัดให้ปลดล็อค สามารถนำระบบไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ 101 หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมาย

หลังจากการประชุมพัฒนาจังหวัดได้ข้อยุติแล้ว ทางพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้เดินทางไปเยี่ยม หมู่บ้านคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีความสำคัญเป็นหมู่บ้านปลอดสุรายาเสพติด มีศักยภาพในการทำเกษตรแบบพอเพียงและการแปรรูปสินค้า และมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ เป็นของตนเอง รวมทั้งมีโฮมสเตย์ บรรยากาศสวยงามท่ามกลางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ แต่ขาดองค์ความรู้ในการโฆษณาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นอกจากนั้น แม่ฮ่องสอน ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเมือง 3 หมอกเท่านั้น แต่ยังมีน้ำพุร้อนธรรมชาติ จำนวน 14 แห่ง ในจำนวนนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ถึง 6 แห่ง หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างถูกวิธี

สำหรับภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะสำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนได้ในเวลาอันใกล้ตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังหรือไม่ คงต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์