ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปี 60 ครูไทยสอบผ่าน

1.02K 36
ปี 60 ครูไทยสอบผ่าน

ดุสิตโพล เผย ภาพรวมดัชนีครูไทย ปี 2560 ได้ 7.69 เต็ม 10 จุดเด่นดูแลเอาใจใส อบรมสั่งสอน ให้เป็นคนดี ขณะที่จุดด้อยรักและผูกพันกับศิษย์น้อยลงกว่าสมัยก่อน

           "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,212 คน  เรื่อง "ความเชื่อมั่นครูไทย" ปี 2560 โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61 พบว่า ประชาชนให้คะแนน "ดัชนีครูไทย ปี 2560" ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.69  

           ส่วนจุดเด่นของครูไทยในปี 2560  คือ อันดับ1 ครูมีการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี อันดับ2 ขยัน อดทน เสียสละ อันดับ3 ปรับตัวให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้น อันดับ4 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอน และอันดับ 5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย 

            ขณะที่ จุดด้อยของครูไทย ในปี 2560  คือ อันดับ1 ครูไม่เหมือนกับครูสมัยก่อน รักและผูกพันกับศิษย์น้อยลง อันดับ 2 การควบคุมอารมณ์ ไม่เข้าใจเด็ก อันดับ 3 สอนแบบเดิมๆ ขาดเทคนิคการสอน อันดับ4 เป็นหนี้ ค่าใช้จ่ายมาก และอันดับ5 ภาระงานมาก ไม่มีเวลา.

            ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อครูไทยมากที่สุดคือ 1.บุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสม 2.ความรู้ความสามารถในการสอน และ3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อครูไทยน้อยที่สุดคือ 1.การไม่เป็นหนี้่เป็นสิน 2.การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ และ3. การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ

           

         


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend