ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ เผยคำพิพากษาฉบับเต็ม คดีรับจำนำข้าว คุก "ยิ่งลักษณ์" 5 ปี

9.17K 21
ราชกิจจาฯ เผยคำพิพากษาฉบับเต็ม คดีรับจำนำข้าว คุก ยิ่งลักษณ์ 5 ปี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มคดีโครงการรับจำนำข้าวของอดีตนายกฯ "ยิ่งลักษณ์" ตัดสินเมื่อ 27 ก.ย.60 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ราชกิจจนุเบกษา ได้เผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำเลย ซึ่งตัดสินเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/124/4.PDF