ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

"สนช."ยื่นศาลรธน.ตีความสถานะผู้ตรวจการแผ่นดิน

78 0
สนช.ยื่นศาลรธน.ตีความสถานะผู้ตรวจการแผ่นดิน

"34 สนช."ยื่นศาลรธน.ตีความสถานะผู้ตรวจการแผ่นดินขัดรัฐธรรมนูญ

          8 ส.ค.60 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า ตนและสมาชิกสนช. รวม 34 คน ได้เข้าชื่อเพื่อขอให้ประธานสนช.ยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยอาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (1) ว่าด้วยสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อกันเพื่อยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญหากเห็นว่าร่างพ.ร.บ.มีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ           เนื่องจากมาตรา 56 บทเฉพาะกาลของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมใหญ่สนช.ได้แก้ไขวาระ 2 และ 3 ให้ประธานและผู้ตรวจการแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับอยู่จนครบวาระตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2552 ซึ่งทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 คน ได้อยู่จนครบวาระ โดยผู้ยื่นเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 273 ให้การ"ดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใด"เป็นไปตามร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้น ไม่น่าจะหมายถึงอยู่จนครบวาระตามพ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ รวมทั้งไม่ได้ยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งไว้ ดังนั้นจึงคิดว่าอาจขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่          นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่ร่วมลงชื่อเพื่อยื่นนั้น รวมเป็นผู้ลงมติไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุม อย่างไรก็ตาม ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนส่งให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องโต้แย้งเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาทบทวนได้ แต่กรธ.ไม่ได้มีท่าทีคัดค้านแต่อย่างใด ฉะนั้นสมาชิก 34 คนจึงใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร

 


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend