ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา

6.37K 0
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา

วันนี้ "เนชั่นทีวี" ขอน้อมนำคำสอนของ "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)" ในหัวข้อ "พ้นจากยึดถือและการปล่อยละ" ดังนี้

"ผู้ใดมีสิ่งที่ยึดถือไว้ ผู้นั้นก็มีสิ่งที่จะต้องปล่อยละผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องปล่อยละ ผู้นั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว้พระอรหันต์ล่วงพ้นการยึดถือและการปล่อยละไปแล้ว"

ขอบคุณคำสอน : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

(อนึ่ง..สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป.อ. ปยุตฺโต"(เกิด 12 มกราคม พ.ศ. 2481) ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 13 ปี สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณร ท่านเป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนมากเช่น พุทธธรรมท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศ

ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกนอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจำพรรษาอยู่ที่ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม)


เรื่องโดย ศุภเนตร ยิ่งยอดกุล | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend