ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา

10.22K 770
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา

วันนี้ "เนชั่นทีวี" ขอน้อมนำเนื้อหาบางส่วนจาก ธรรมนิพนธ์ : ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม ผลงานของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มานำเสนอดังนี้

"คนที่จะไปปลดปล่อยสังคมนั้นก็ต้องไม่ประมาทที่จะปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากการครอบงำของกิเลสข้างในตัวด้วย มิฉะนั้น ตัวเองก็จะถูกพันธนาการ ถูกผูกมัดและก็จะพลอยทำให้สังคมถูกผูกมัดไปด้วย"

(อนึ่ง..สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป.อ. ปยุตฺโต" (เกิด 12 มกราคม พ.ศ. 2481) ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 13 ปี สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร ท่านเป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนมาก เช่น พุทธธรรม

ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศ ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจำพรรษาอยู่ที่ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม)


เรื่องโดย ศุภเนตร ยิ่งยอดกุล | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend