ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ชู "นวัตกรรม" เพิ่มมูลค่า-ลดต้นทุน

750 0

ประธานสภาหอการค้าฯ เปิดงานอย่างเป็นทางการในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 34 ระหว่าง 25-27 พ.ย.นี้ ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผลักดันภาคธุรกิจให้ก้าวไปสู่นวัตกรรม 4.0

ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อิสระ ว่องกุศลกิจ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 34 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายนนี้ ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมทำจริง สู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ กว่า 800 คน เข้าร่วม โดยประเด็นสำคัญที่ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงบนเวทีนั้น จะเน้นย้ำในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและสินค้าต่อเนื่องถึงการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

พร้อมกันนี้ การจัดงานดังกล่าว จะมีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ มาสรุปเป็นแนวทางการปรับกลยุทธ์พัฒนาประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะจัดทำเป็นสมุดปกขาว เสนอต่อรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในอนาคต


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend