ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ชาวบ้านแก่งทุ่ง สร้างฝายชะลอน้ำ รับฝนแรก

5.43K 486
ชาวบ้านแก่งทุ่ง สร้างฝายชะลอน้ำ รับฝนแรก

ชาวบ้านชุมชนบ้านแก่งทุ่ง ต่างช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ หลังจากเริ่มมีฝนตกโปรยปรายลงมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "สร้างฝายประชารัฐ" เพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำ ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลมากับน้ำในลำห้วย ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำ ตลอดจนนำไปใช้ทางด้านการเกษตร ให้ชุมชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภค (ประปาภูเขา)

ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นปัญหาอุทกภัยในช่วงหน้าฝน และภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนแบบผสมผสานให้ "ชุมชนเป็นผู้ปฎิบัติและรัฐเป็นผู้สนับสนุน" จึงได้มีโครงการสร้างฝายประชารัฐ

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โดยดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าไม้ โดยมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องที่ และนำองค์ความรู้แต่ละพื้นที่มาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เกิดการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านแก่งทุ่ง หมู่4 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559


เรื่องโดย วัชรชัย คล้ายพงษ์ | ภาพโดย วัชรชัย คล้ายพงษ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend