ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

7 วันอันตราย เพียง 3 วัน ยอดอุบัติเหตุพุ่งต่อเนื่อง ตาย 178 ราย เจ็บ 1,755 ราย

1.56K 58
7 วันอันตราย เพียง 3 วัน ยอดอุบัติเหตุพุ่งต่อเนื่อง ตาย 178 ราย เจ็บ 1,755  ราย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (ศปถ.) - 1 ม.ค. 59 - - สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 58 เกิดอุบัติเหตุ 662 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 74 ราย ผู้บาดเจ็บ 675 คน รวม 3 วัน (29 31 ธ.ค.58)เกิดอุบัติเหตุ รวม 1,691 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 178 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 1,755 คน ขณะที่ 16 จังหวัดยังมียอดตายเป็นศูนย์

พล.ต.ต. กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เปิดเผยว่า ศปถ.ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 58 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559 เกิดอุบัติเหตุ 662 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 74 ราย ผู้บาดเจ็บ 675 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 26.49 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 19.47 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.85 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 64.35 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.76 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 33.53 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 20.00 น. ร้อยละ 27.04 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 53.61 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,104 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,460 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 664,203 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 108,400 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 31,039 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 29,706 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 31 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อุบลราชธานี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 31 คนสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน (29 31 ธ.ค. 58) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,691 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 178 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 1,755 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ สมุทรปราการ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 16 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 62 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 8 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 63 คนพล.ต.ต. กฤษฎา กล่าวต่อว่า วันนี้ประชาชนยังเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เดินทางท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จึงได้สั่งการจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการดื่มแล้วขับ การรวมกลุ่มแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนถนน กวดขันผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเป็นพิเศษ หากขับรถโดยประมาทหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณายึดรถ ใบอนุญาตขับรถ พร้อมควบคุมตัวเพื่ออบรมความประพฤติ กรณีเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มข้นเส้นทางสายหลักและสายรองในช่วงเวลา 16.00 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง ส่วนเส้นทางโดยรอบสถานบันเทิง และสถานที่จัดงานรื่นเริง ให้จัดชุดสายตรวจดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเวลา 23.00 02.00 น. เป็นพิเศษ เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมดื่มแล้วขับ ขณะที่ด่านชุมชน ได้เน้นย้ำให้ดูแลเส้นทางโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ศาสนาสถาน จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อเส้นทางสายหลักในเขตชุมชน เพื่อมอบความปลอดภัยในการเดินทางเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศปถ. เปิดเผยว่า ในวันขึ้นปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่างๆ นายกรัฐมนตรีห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งกำชับให้ ศปถ.บริหารจัดการปัญหาอุบัติหตุทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ ทั้งจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นพลังสำคัญในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดปรับกลยุทธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ อีกทั้งให้ประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านช่องทางการสื่อสารและกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ขอฝากเตือนประชาชนเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2559 เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :7 วันอันตราย 2 วันแรกยอดอุบัติเหตุพุ่ง ตาย 104 ราย เจ็บ 1,080 รายอ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/crime/378483499/


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend