ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

เพิ่มโทษปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหด

4.51K 3

การประชุม ครม. ที่ต้องติดตามวันนี้ คือ เรื่องรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ การกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล เรื่องเจ้าหนี้นอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกิน 15% ต่อปี และเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้น จากเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติเพียง ว่า ห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยเกิน 15 % ต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาตามที่กฏหมายกำหนด และบุคคลใดให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกิน ถือว่า มีความผิดฐานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเห็นว่าบทลงโทษน้อยเกินไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend