ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สธ.ยันไม่มีแนวคิดยุบ สสส.

1.04K 441

สธ.ยันไม่มีแนวคิดยุบ สสส.ชี้ต้องการทำให้โปร่งใส เงินถึงประชาชน ขณะที่ภาคีสุขภาพยื่นหนังสือค้านดึงงบ สสส.กลับสู่เข้าระบบราชการ

ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน นายธีระ วัชรปราณี กล่าวว่าได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต.สาธารณสุข เพื่อคัดค้านการนำงบสสส.เข้าสู่ระบบงบประมาณรัฐ

โดยขอสนับสนุนให้การดำเนินงานของ สสส. มีขอบเขตการเสริมสร้างสุขภาพ ตามนิยามที่ระบุไว้ในกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอสนับสนุนหลักการที่ให้ สสส. และองค์กรอิสระอื่นๆเป็นองค์กรที่มีธรรมาธิบาล ตรวจสอบได้

ซึ่งกลไกและกระบวนการตรวจสอบการดำเนินการของ สสส.และองค์กรเหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการชี้แจงให้ข้อมูลอย่างเป็นธรรม และสังคมรับรู้ข้อเท็จจริงด้วย อีกทั้งให้ สสส.เป็นองค์กรที่เป็นกลไกอิสระ การแก้ไขใดๆ ต้องไม่ทำให้เป็นระบบราชการ

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการ รมว.สธ.บอกว่าได้รับหนังสือไว้และจะเสนอต่อ รมว.สธ.ซึ่ง สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหาร สสส.ที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการ โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทน สสส.มาชี้แจงและสรุปข้อมูลเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยยืนยันว่า สธ.ไม่มีแนวคิดที่จะยุบ สสส.แน่นอน เพียงต้องการทำให้โปร่งใสเงินถึงมือประชาชน ส่วนข้อสังเกตผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการก็ต้องชี้แจงกัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend