ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สสส. ยันใช้งบตามวัตถุประสงค์

470 134

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. แจงใช้เงินงบประมาณตามวัถุประสงค์ 6 ประการ ส่วนการสวดมนต์ข้ามปี อาจจะเป็นเพราะมองวัตถุประสงค์ต่างกัน

อดีต ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทพ.กฤษดาเรืองอารีย์รัชต์ บอกว่า การทำงานของสสส.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ประการ เพราะสิ่งที่ทาง สสส. รับผิดชอบ ไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องเหล้า และบุหรี่ แต่รวมทุกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสสส. ไม่ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียวแต่ดำเนินการตามกรอบขององค์การอนามัยโลก 6 ประการ คือ1. ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพของประชาชน ทุกกลุ่มทุกวัย2. สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ให้แก่ประชาชน3. รณรงค์สุรา บุหรี่4. ดำเนินการศึกษาวิจัย การอบรม และประชุมด้านสุขภาพ5. พัฒนาความสามารถชุมชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ6. รณรงค์สุขภาพด้วยกิจกรรมต่างๆ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ประชนชนได้ตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้น

ส่วนการดำเนินการตามกรอบองค์การอนามัยโลกมี 5 ประการได้แก่1.ส่งเสริมนโยบายการดูแลควบคุมโฆษณา2. การจัดการปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ และสังคม เช่น การสร้างสถานที่ออกกำลังกาย3. พัฒนาศักยภาพชุมชน4. พัฒนาศักยภาพบุคคล5. ปรับปรุงระบบสุขภาพให้เอื้ออำนวยต่อประชาชนมากขึ้น

นอกจากที่ระบุรายละเอียดข้างต้น สสส. ยังดูแลสังคมเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านสุขภาพด้วย สสส.ใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นทพ.กฤษดาระบุว่าไม่เป็นความจริง เพราะมองว่าแต่ละฝ่ายอาจตีความไม่ตรงกัน ซึ่งทาง คตร. อาจมีมุมมองที่แตกต่างออกไป เช่น โครงการสวดมนต์ข้ามปี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อดึงดูดให้คนหันมาสวดมนต์ แทนที่จะไปดื่มสุรา หรือโครงการส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูงานที่ต่างประเทศเพื่อนำกลับมาปรับใช้โดยทั้ง 2 โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สสส.ยึดถือตามวัตถุประสงค์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ยึดถือเพียงเรื่องปัจจัยเสี่ยงอย่างเดียวแต่คำนึงถึงปัจจัยรอบด้านด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend